วันเกิดปีที่ 99 ของ Rodolfo Guzmán Huerta (El Santo)

วันเกิดปีที่ 99 ของ Rodolfo Guzmán Huerta (El Santo)
วันเกิดปีที่ 99 ของ Rodolfo Guzmán Huerta (El Santo)

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 99 ของ Rodolfo Guzmán Huerta (El Santo)
Doodle นี้ถูกแสดง: 23.09.2016
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2016/rodolfo-guzman-huerta-el-santos-99th-birthday-5630362233339904-hp.jpg

วันเกิดปีที่ 94 ของ R. K. Laxman

วันเกิดปีที่ 94 ของ R. K. Laxman
วันเกิดปีที่ 94 ของ R. K. Laxman

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 94 ของ R. K. Laxman
Doodle นี้ถูกแสดง: 24.10.2015
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: India
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2015/r-k-laxmans-94th-birthday-5699182815870976.3-hp.jpg

วันครบรอบ 40 ปีของอนุสาวรีย์แห่งชาติของอินโดนีเซีย

วันครบรอบ 40 ปีของอนุสาวรีย์แห่งชาติของอินโดนีเซีย
วันครบรอบ 40 ปีของอนุสาวรีย์แห่งชาติของอินโดนีเซีย

ชื่อของ doodle: วันครบรอบ 40 ปีของอนุสาวรีย์แห่งชาติของอินโดนีเซีย
Doodle นี้ถูกแสดง: 12.07.2015
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Indonesia
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2015/40th-anniversary-of-the-national-monument-of-indonesia-5412361259188224-hp.jpg

วันครบรอบ 45 ปีของการสร้างสรรค์เรื่อง Barbapapa

วันครบรอบ 45 ปีของการสร้างสรรค์เรื่อง Barbapapa
วันครบรอบ 45 ปีของการสร้างสรรค์เรื่อง Barbapapa

ชื่อของ doodle: วันครบรอบ 45 ปีของการสร้างสรรค์เรื่อง Barbapapa
Doodle นี้ถูกแสดง: 19.05.2015
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Austria, Bulgaria, Canada, Finland, France, Germany, Ghana, Hong Kong, Iceland, Japan, Malaysia, Serbia, Slovenia, South Africa, South Korea, Switzerland, Taiwan
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2015/45th-anniversary-of-the-publishing-of-barbapapa-5112521539190784-hp.gif

ครบรอบ 110 ปีของการตีพิมพ์ Bécassine ครั้งแรก

ครบรอบ 110 ปีของการตีพิมพ์ Bécassine ครั้งแรก
ครบรอบ 110 ปีของการตีพิมพ์ Bécassine ครั้งแรก

ชื่อของ doodle: ครบรอบ 110 ปีของการตีพิมพ์ Bécassine ครั้งแรก
Doodle นี้ถูกแสดง: 02.02.2015
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: France
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2015/110th-anniversary-of-first-publication-of-becassine-5701649318281216-hp.jpg

วันครบรอบปีที่ 57 ของ Gaston Lagaffe โดย André Franquin

วันครบรอบปีที่ 57 ของ Gaston Lagaffe โดย André Franquin
วันครบรอบปีที่ 57 ของ Gaston Lagaffe โดย André Franquin

ชื่อของ doodle: วันครบรอบปีที่ 57 ของ Gaston Lagaffe โดย André Franquin
Doodle นี้ถูกแสดง: 28.02.2014
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Austria, Belgium, Denmark, France, Lithuania, Netherlands, Norway, Switzerland
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2014/andre-franquins-57th-anniversary-of-gaston-lagaffe-6363408681140224-hp.jpg

วันครบรอบวันเกิดปีที่ 131 ของ Robert Storm Petersen

วันครบรอบวันเกิดปีที่ 131 ของ Robert Storm Petersen
วันครบรอบวันเกิดปีที่ 131 ของ Robert Storm Petersen

ชื่อของ doodle: วันครบรอบวันเกิดปีที่ 131 ของ Robert Storm Petersen
Doodle นี้ถูกแสดง: 19.09.2013
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Denmark, Greenland
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2013/robert_storm_petersens_131st_birthday-2024006-hp.jpg

วันเกิด Dooly เจ้าไดโนเสาร์น้อย

วันเกิด Dooly เจ้าไดโนเสาร์น้อย
วันเกิด Dooly เจ้าไดโนเสาร์น้อย

ชื่อของ doodle: วันเกิด Dooly เจ้าไดโนเสาร์น้อย
Doodle นี้ถูกแสดง: 22.04.2013
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: South Korea
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2013/dooly_the_little_dinosaurs_birthday-1560005-hp.jpg

วันเกิดปีที่ 167 ของ Rafael Bordalo Pinheiro

วันเกิดปีที่ 167 ของ Rafael Bordalo Pinheiro
วันเกิดปีที่ 167 ของ Rafael Bordalo Pinheiro

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 167 ของ Rafael Bordalo Pinheiro
Doodle นี้ถูกแสดง: 21.03.2013
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Portugal
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2013/rafael_bordalo_pinheiros_167th_birthday_-1107006-hp.jpg

วันเกิดปีที่ 81 ของ Volodymyr Dakhno

วันเกิดปีที่ 81 ของ Volodymyr Dakhno
วันเกิดปีที่ 81 ของ Volodymyr Dakhno

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 81 ของ Volodymyr Dakhno
Doodle นี้ถูกแสดง: 07.03.2013
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Russia, Ukraine
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2013/volodymyr_dakhnos_81st_birthday-1061005-hp.jpg