Gerda Taro’s 108th Birthday

Gerda Taro’s 108th Birthday
Gerda Taro’s 108th Birthday

ชื่อของ doodle: Gerda Taro’s 108th Birthday
Doodle นี้ถูกแสดง: 01.08.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Argentina, Australia, Chile, China, Estonia, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Japan, Lithuania, New Zealand, Peru, Singapore, Sweden, United Kingdom, United States
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/gerda-taros-108th-birthday-6208421375246336.2-l.png

วันเกิดปีที่ 104 ของ Homai Vyarawalla

วันเกิดปีที่ 104 ของ Homai Vyarawalla
วันเกิดปีที่ 104 ของ Homai Vyarawalla

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 104 ของ Homai Vyarawalla
Doodle นี้ถูกแสดง: 09.12.2017
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: India
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2017/homai-vyarawallas-104th-birthday-6286496465158144-l.png

สุริยุปราคาเต็มดวงในอเมริกาปี 2017

สุริยุปราคาเต็มดวงในอเมริกาปี 2017
สุริยุปราคาเต็มดวงในอเมริกาปี 2017

ชื่อของ doodle: สุริยุปราคาเต็มดวงในอเมริกาปี 2017
Doodle นี้ถูกแสดง: 21.08.2017
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: United States
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2017/great-american-eclipse-2017-5750068496826368.3-law.gif

วันเกิดปีที่ 121 ของ Tina Modotti

วันเกิดปีที่ 121 ของ Tina Modotti
วันเกิดปีที่ 121 ของ Tina Modotti

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 121 ของ Tina Modotti
Doodle นี้ถูกแสดง: 16.08.2017
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Mexico
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2017/tina-modottis-121st-birthday-5426497136361472-l.png

Karimeh Abbud’s 123rd Birthday

Karimeh Abbud’s 123rd Birthday
Karimeh Abbud’s 123rd Birthday

ชื่อของ doodle: Karimeh Abbud’s 123rd Birthday
Doodle นี้ถูกแสดง: 18.11.2016
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Algeria, Bahrain, Egypt, Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon, Libya, Oman, Palestine, Qatar, Saudi Arabia, Tunisia, United Arab Emirates
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2016/karimeh-abbuds-123rd-birthday-5660336871964672.2-hp.jpg

วันเกิดปีที่ 121 ของ Takizo Iwasaki

วันเกิดปีที่ 121 ของ Takizo Iwasaki
วันเกิดปีที่ 121 ของ Takizo Iwasaki

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 121 ของ Takizo Iwasaki
Doodle นี้ถูกแสดง: 12.09.2016
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Australia, Hungary, Iceland, Indonesia, Japan, Portugal, Singapore, South Korea, Sweden, Taiwan
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2016/takizo-iwasakis-121st-birthday-5727987413549056.2-hp.jpg

วันครบรอบปีที่ 170 ของสมาคมภูมิศาสตร์รัสเซีย

วันครบรอบปีที่ 170 ของสมาคมภูมิศาสตร์รัสเซีย
วันครบรอบปีที่ 170 ของสมาคมภูมิศาสตร์รัสเซีย

ชื่อของ doodle: วันครบรอบปีที่ 170 ของสมาคมภูมิศาสตร์รัสเซีย
Doodle นี้ถูกแสดง: 18.08.2015
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Belarus, Bulgaria, Chile, Peru, Russia, Serbia, Singapore, Slovenia
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2015/russian-geographical-societys-170th-anniversary-5692291018653696-hp.jpg

วันเกิดปีที่ 216 ของ Anna Atkins

วันเกิดปีที่ 216 ของ Anna Atkins
วันเกิดปีที่ 216 ของ Anna Atkins

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 216 ของ Anna Atkins
Doodle นี้ถูกแสดง: 16.03.2015
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2015/anna-atkins-216th-birthday-5710044637167616.3-hp.jpg

วันเกิดปีที่ 100 ของ Sir Norman Parkinson

วันเกิดปีที่ 100 ของ Sir Norman Parkinson
วันเกิดปีที่ 100 ของ Sir Norman Parkinson

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 100 ของ Sir Norman Parkinson
Doodle นี้ถูกแสดง: 21.04.2013
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: United Kingdom
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2013/sir_norman_parkinsons_100th_birthday-1413005-hp.jpg

วันเกิดปีที่ 111 ของ Manuel Alvarez Bravo

วันเกิดปีที่ 111 ของ Manuel Alvarez Bravo
วันเกิดปีที่ 111 ของ Manuel Alvarez Bravo

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 111 ของ Manuel Alvarez Bravo
Doodle นี้ถูกแสดง: 04.02.2013
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Mexico
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2013/manuel_alvarez_bravos_111st_birthday-1026005-hp.jpg