วันเกิดปีที่ 130 ของ Jaroslav Hasek (สาธารณเช็ก)

วันเกิดปีที่ 130 ของ Jaroslav Hasek (สาธารณเช็ก)
วันเกิดปีที่ 130 ของ Jaroslav Hasek (สาธารณเช็ก)

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 130 ของ Jaroslav Hasek (สาธารณเช็ก)
Doodle นี้ถูกแสดง: 30.04.2013
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Czech Republic
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2013/jaroslav_haseks_130th_birthday_cz-1438006-hp.jpg

วัน ANZAC ปี 2003 – นิวซีแลนด์

วัน ANZAC ปี 2003 - นิวซีแลนด์
วัน ANZAC ปี 2003 – นิวซีแลนด์

ชื่อของ doodle: วัน ANZAC ปี 2003 – นิวซีแลนด์
Doodle นี้ถูกแสดง: 24.04.2003
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: New Zealand
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2003/anzac_day_nz.gif