วันชาติสวิตเซอร์แลนด์ปี 2013

วันชาติสวิตเซอร์แลนด์ปี 2013
วันชาติสวิตเซอร์แลนด์ปี 2013

ชื่อของ doodle: วันชาติสวิตเซอร์แลนด์ปี 2013
Doodle นี้ถูกแสดง: 01.08.2013
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Switzerland
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2013/swiss_national_day_2013-2002006-hp.jpg

การประกวด Doodle 4 Google 2012 – ผู้ชนะจากโปแลนด์

การประกวด Doodle 4 Google 2012 - ผู้ชนะจากโปแลนด์
การประกวด Doodle 4 Google 2012 – ผู้ชนะจากโปแลนด์

ชื่อของ doodle: การประกวด Doodle 4 Google 2012 – ผู้ชนะจากโปแลนด์
Doodle นี้ถูกแสดง: 08.06.2012
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Poland
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2012/d4g_poland12-hp.jpg

วันพืชมงคล

พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญและวันเกษตรกร
วันพืชมงคล

ชื่อของ doodle: พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญและวันเกษตรกร
Doodle นี้ถูกแสดง: 09.05.2012
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Thailand
คำสำคัญสำหรับ doodle นี้: วันพืชมงคล
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2012/royal_ploughing_ceremony12-hp.jpg

วันเกิดปีที่ 96 ของ Lee Jung-seob

วันเกิดปีที่ 96 ของ Lee Jung-seob
วันเกิดปีที่ 96 ของ Lee Jung-seob

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 96 ของ Lee Jung-seob
Doodle นี้ถูกแสดง: 10.04.2012
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: South Korea
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2012/Lee_Jung_seob-2012-hp.jpg

วันเกิดปีที่ 106 ของ Agniya Barto

วันเกิดปีที่ 106 ของ Agniya Barto
วันเกิดปีที่ 106 ของ Agniya Barto

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 106 ของ Agniya Barto
Doodle นี้ถูกแสดง: 17.02.2012
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Russia
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2012/barto12-hp.jpg

การค้นพบ Grotte de Lascaux

การค้นพบ Grotte de Lascaux
การค้นพบ Grotte de Lascaux

ชื่อของ doodle: การค้นพบ Grotte de Lascaux
Doodle นี้ถูกแสดง: 12.09.2010
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: France
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2010/grotte10-hp.gif

ตรุษจีน

วันตรุษจีนปี 2009 - หลายประเทศ
ตรุษจีน

ชื่อของ doodle: วันตรุษจีนปี 2009 – หลายประเทศ
Doodle นี้ถูกแสดง: 26.01.2009
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: China, Hong Kong, Malaysia, Singapore, Taiwan, Thailand, Vietnam
คำสำคัญสำหรับ doodle นี้: ตรุษจีน
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2009/lunarny09.gif