วันวาเลนไทน์ 2000

วันวาเลนไทน์ 2000
วันวาเลนไทน์ 2000

ชื่อของ doodle: วันวาเลนไทน์ 2000
Doodle นี้ถูกแสดง: 14.02.2000
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2000/valentine.gif

Groundhog’s Day ปี 2000

Groundhog's Day ปี 2000
Groundhog’s Day ปี 2000

ชื่อของ doodle: Groundhog’s Day ปี 2000
Doodle นี้ถูกแสดง: 02.02.2000
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: United States
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2000/groundhog.gif

สวัสดีปีใหม่ 2000!

สวัสดีปีใหม่ 2000!
สวัสดีปีใหม่ 2000!

ชื่อของ doodle: สวัสดีปีใหม่ 2000!
Doodle นี้ถูกแสดง: 01.01.2000
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2000/logo_newyear.gif

เทศกาลส่งความสุขจาก Google 1999

เทศกาลส่งความสุขจาก Google 1999
เทศกาลส่งความสุขจาก Google 1999

ชื่อของ doodle: เทศกาลส่งความสุขจาก Google 1999
Doodle นี้ถูกแสดง: 25.12.1999
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/1999/snowmanC.gif

การค้นหา #1 “ลุงแซม”

การค้นหา #1 “ลุงแซม”

ชื่อของ doodle: การค้นหา #1 “ลุงแซม”
Doodle นี้ถูกแสดง: 30.11.1999
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: United States
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/1999/unclesam2.gif

การค้นหา #2 “ลุงแซม”

การค้นหา #2 “ลุงแซม”

ชื่อของ doodle: การค้นหา #2 “ลุงแซม”
Doodle นี้ถูกแสดง: 30.11.1999
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: United States
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/1999/unclesam.gif

วันขอบคุณพระเจ้า 1999

วันขอบคุณพระเจ้า 1999
วันขอบคุณพระเจ้า 1999

ชื่อของ doodle: วันขอบคุณพระเจ้า 1999
Doodle นี้ถูกแสดง: 23.11.1999
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: United States
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/1999/turkey_home2.gif

วันฮาโลวีนปี 1999

วันฮาโลวีนปี 1999
วันฮาโลวีนปี 1999

ชื่อของ doodle: วันฮาโลวีนปี 1999
Doodle นี้ถูกแสดง: 31.10.1999
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: United States
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/1999/googlepump.gif

วันขอบคุณพระเจ้า 1998

วันขอบคุณพระเจ้า 1998
วันขอบคุณพระเจ้า 1998

ชื่อของ doodle: วันขอบคุณพระเจ้า 1998
Doodle นี้ถูกแสดง: 26.11.1998
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: United States
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/1998/turkeylogo.jpg

Google Beta

Google Beta
Google Beta

ชื่อของ doodle: Google Beta
Doodle นี้ถูกแสดง: 29.10.1998
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/1998/googlebeta.jpg