เทศกาลส่งความสุขจาก Google 2006 – 5

เทศกาลส่งความสุขจาก Google 2006 - 5
เทศกาลส่งความสุขจาก Google 2006 – 5

ชื่อของ doodle: เทศกาลส่งความสุขจาก Google 2006 – 5
Doodle นี้ถูกแสดง: 25.12.2006
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2006/holiday06_5.gif

เทศกาลส่งความสุขจาก Google 2006 – 4

เทศกาลส่งความสุขจาก Google 2006 - 4
เทศกาลส่งความสุขจาก Google 2006 – 4

ชื่อของ doodle: เทศกาลส่งความสุขจาก Google 2006 – 4
Doodle นี้ถูกแสดง: 24.12.2006
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2006/holiday06_4.gif

เทศกาลส่งความสุขจาก Google 2006 – 3

เทศกาลส่งความสุขจาก Google 2006 - 3
เทศกาลส่งความสุขจาก Google 2006 – 3

ชื่อของ doodle: เทศกาลส่งความสุขจาก Google 2006 – 3
Doodle นี้ถูกแสดง: 23.12.2006
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2006/holiday06_3.gif

เทศกาลส่งความสุขจาก Google 2006 – 2

เทศกาลส่งความสุขจาก Google 2006 - 2
เทศกาลส่งความสุขจาก Google 2006 – 2

ชื่อของ doodle: เทศกาลส่งความสุขจาก Google 2006 – 2
Doodle นี้ถูกแสดง: 22.12.2006
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2006/holiday06_2.gif

เทศกาลส่งความสุขจาก Google 2006 – 1

เทศกาลส่งความสุขจาก Google 2006 - 1
เทศกาลส่งความสุขจาก Google 2006 – 1

ชื่อของ doodle: เทศกาลส่งความสุขจาก Google 2006 – 1
Doodle นี้ถูกแสดง: 21.12.2006
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2006/holiday06_1.gif

วันขอบคุณพระเจ้า 2006

วันขอบคุณพระเจ้า 2006
วันขอบคุณพระเจ้า 2006

ชื่อของ doodle: วันขอบคุณพระเจ้า 2006
Doodle นี้ถูกแสดง: 23.11.2006
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: United States
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2006/thanksgiving06.gif

วันรำลึกถึงวีรชน (Remembrance Day) ปี 2006

วันรำลึกถึงวีรชน (Remembrance Day) ปี 2006
วันรำลึกถึงวีรชน (Remembrance Day) ปี 2006

ชื่อของ doodle: วันรำลึกถึงวีรชน (Remembrance Day) ปี 2006
Doodle นี้ถูกแสดง: 11.11.2006
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Canada, United Kingdom
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2006/poppy06.gif

การประกวด Doodle 4 Google 2006 – สหราชอาณาจักรโดย Katherine Chisnall

การประกวด Doodle 4 Google 2006 - สหราชอาณาจักรโดย Katherine Chisnall
การประกวด Doodle 4 Google 2006 – สหราชอาณาจักรโดย Katherine Chisnall

ชื่อของ doodle: การประกวด Doodle 4 Google 2006 – สหราชอาณาจักรโดย Katherine Chisnall
Doodle นี้ถูกแสดง: 07.11.2006
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: United Kingdom
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2006/uk_doodle4google06.gif

วันฮาโลวีน 2006

วันฮาโลวีน 2006
วันฮาโลวีน 2006

ชื่อของ doodle: วันฮาโลวีน 2006
Doodle นี้ถูกแสดง: 30.10.2006
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2006/halloween06.gif

วันขอบคุณพระเจ้าแคนาดาปี 2006

วันขอบคุณพระเจ้าแคนาดาปี 2006
วันขอบคุณพระเจ้าแคนาดาปี 2006

ชื่อของ doodle: วันขอบคุณพระเจ้าแคนาดาปี 2006
Doodle นี้ถูกแสดง: 09.10.2006
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Canada
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2006/thanksgiving_ca06.gif