วันเกิดปีที่ 528 ของไมเคิลแองเจโล

วันเกิดปีที่ 528 ของไมเคิลแองเจโล
วันเกิดปีที่ 528 ของไมเคิลแองเจโล

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 528 ของไมเคิลแองเจโล
Doodle นี้ถูกแสดง: 05.03.2003
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2003/michelangelo.gif

วันวาเลนไทน์ 2003

วันวาเลนไทน์ 2003
วันวาเลนไทน์ 2003

ชื่อของ doodle: วันวาเลนไทน์ 2003
Doodle นี้ถูกแสดง: 14.02.2003
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2003/valentine03.gif

วันตรุษจีนปี 2003

วันตรุษจีนปี 2003
วันตรุษจีนปี 2003

ชื่อของ doodle: วันตรุษจีนปี 2003
Doodle นี้ถูกแสดง: 31.01.2003
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2003/lunarnewyear03.gif

วันชาติออสเตรเลียปี 2003

วันชาติออสเตรเลียปี 2003
วันชาติออสเตรเลียปี 2003

ชื่อของ doodle: วันชาติออสเตรเลียปี 2003
Doodle นี้ถูกแสดง: 25.01.2003
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Australia
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2003/australia_day.gif

วันรำลึกถึง Dr. Martin Luther King ปี 2003

วันรำลึกถึง Dr. Martin Luther King ปี 2003
วันรำลึกถึง Dr. Martin Luther King ปี 2003

ชื่อของ doodle: วันรำลึกถึง Dr. Martin Luther King ปี 2003
Doodle นี้ถูกแสดง: 19.01.2003
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: United States
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2003/mlk.gif

สวัสดีปีใหม่ 2003!

สวัสดีปีใหม่ 2003!
สวัสดีปีใหม่ 2003!

ชื่อของ doodle: สวัสดีปีใหม่ 2003!
Doodle นี้ถูกแสดง: 01.01.2003
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2003/newyear03.gif

เทศกาลส่งความสุขจาก Google 2002 – 5

เทศกาลส่งความสุขจาก Google 2002 - 5
เทศกาลส่งความสุขจาก Google 2002 – 5

ชื่อของ doodle: เทศกาลส่งความสุขจาก Google 2002 – 5
Doodle นี้ถูกแสดง: 27.12.2002
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2002/winter_holiday_02_fifth.gif

เทศกาลส่งความสุขจาก Google 2002 – 4

เทศกาลส่งความสุขจาก Google 2002 - 4
เทศกาลส่งความสุขจาก Google 2002 – 4

ชื่อของ doodle: เทศกาลส่งความสุขจาก Google 2002 – 4
Doodle นี้ถูกแสดง: 26.12.2002
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2002/winter_holiday_02_quad.gif

เทศกาลส่งความสุขจาก Google 2002 – 3

เทศกาลส่งความสุขจาก Google 2002 - 3
เทศกาลส่งความสุขจาก Google 2002 – 3

ชื่อของ doodle: เทศกาลส่งความสุขจาก Google 2002 – 3
Doodle นี้ถูกแสดง: 25.12.2002
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2002/winter_holiday_02_III.gif

เทศกาลส่งความสุขจาก Google 2002 – 2

เทศกาลส่งความสุขจาก Google 2002 - 2
เทศกาลส่งความสุขจาก Google 2002 – 2

ชื่อของ doodle: เทศกาลส่งความสุขจาก Google 2002 – 2
Doodle นี้ถูกแสดง: 24.12.2002
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2002/winter_holiday_02_deux.gif