วันแม่ปี 2000

วันแม่ปี 2000
วันแม่ปี 2000

ชื่อของ doodle: วันแม่ปี 2000
Doodle นี้ถูกแสดง: 14.05.2000
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2000/moms2000.gif

Google Aliens 2000 – 5

Google Aliens 2000 - 5
Google Aliens 2000 – 5

ชื่อของ doodle: Google Aliens 2000 – 5
Doodle นี้ถูกแสดง: 05.05.2000
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2000/doodle_alien5.jpg

Google Aliens 2000 – 4

Google Aliens 2000 - 4
Google Aliens 2000 – 4

ชื่อของ doodle: Google Aliens 2000 – 4
Doodle นี้ถูกแสดง: 04.05.2000
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2000/doodle_alien4.jpg

Google Aliens 2000 – 3

Google Aliens 2000 - 3
Google Aliens 2000 – 3

ชื่อของ doodle: Google Aliens 2000 – 3
Doodle นี้ถูกแสดง: 03.05.2000
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2000/doodle_alien3.gif

Google Aliens 2000 – 2

Google Aliens 2000 - 2
Google Aliens 2000 – 2

ชื่อของ doodle: Google Aliens 2000 – 2
Doodle นี้ถูกแสดง: 02.05.2000
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2000/doodle_alien2.gif

Google Aliens 2000 – 1

Google Aliens 2000 - 1
Google Aliens 2000 – 1

ชื่อของ doodle: Google Aliens 2000 – 1
Doodle นี้ถูกแสดง: 01.05.2000
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2000/doodle_alien1.gif

สุขสันต์วันอีสเตอร์ปี 2000

สุขสันต์วันอีสเตอร์ปี 2000
สุขสันต์วันอีสเตอร์ปี 2000

ชื่อของ doodle: สุขสันต์วันอีสเตอร์ปี 2000
Doodle นี้ถูกแสดง: 23.04.2000
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: United States
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2000/easter_logo.jpg

วันนักบุญแพทริคปี 2000

วันนักบุญแพทริคปี 2000
วันนักบุญแพทริคปี 2000

ชื่อของ doodle: วันนักบุญแพทริคปี 2000
Doodle นี้ถูกแสดง: 17.03.2000
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: United States
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2000/stpattys.gif

วันวาเลนไทน์ 2000

วันวาเลนไทน์ 2000
วันวาเลนไทน์ 2000

ชื่อของ doodle: วันวาเลนไทน์ 2000
Doodle นี้ถูกแสดง: 14.02.2000
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2000/valentine.gif

Groundhog’s Day ปี 2000

Groundhog's Day ปี 2000
Groundhog’s Day ปี 2000

ชื่อของ doodle: Groundhog’s Day ปี 2000
Doodle นี้ถูกแสดง: 02.02.2000
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: United States
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2000/groundhog.gif