วันเกิดของ Rumi

วันเกิดของ Rumi
วันเกิดของ Rumi

ชื่อของ doodle: วันเกิดของ Rumi
Doodle นี้ถูกแสดง: 30.09.2008
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Turkey
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2008/mawlana2008.gif

วันเด็กปี 2008 – ของหลายประเทศในวันที่ที่แตกต่างกัน

วันเด็กปี 2008 - ของหลายประเทศในวันที่ที่แตกต่างกัน
วันเด็กปี 2008 – ของหลายประเทศในวันที่ที่แตกต่างกัน

ชื่อของ doodle: วันเด็กปี 2008 – ของหลายประเทศในวันที่ที่แตกต่างกัน
Doodle นี้ถูกแสดง: 30.09.2008
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Czech Republic, Egypt, Germany, Malaysia, Poland, Singapore
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2008/childrensdayin08.gif

วันเกิดของ Miguel de Cervantes

วันเกิดของ Miguel de Cervantes
วันเกิดของ Miguel de Cervantes

ชื่อของ doodle: วันเกิดของ Miguel de Cervantes
Doodle นี้ถูกแสดง: 29.09.2008
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Spain
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2008/cervantes_08.gif

วันเกิดปีที่ 10 ของ Google

วันเกิดปีที่ 10 ของ Google
วันเกิดปีที่ 10 ของ Google

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 10 ของ Google
Doodle นี้ถูกแสดง: 27.09.2008
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2008/10th_birthday.gif

วันวัฒนธรรมแห่งชาติแอฟริกาใต้ (Heritage Day) ปี 2008

วันวัฒนธรรมแห่งชาติแอฟริกาใต้ (Heritage Day) ปี 2008
วันวัฒนธรรมแห่งชาติแอฟริกาใต้ (Heritage Day) ปี 2008

ชื่อของ doodle: วันวัฒนธรรมแห่งชาติแอฟริกาใต้ (Heritage Day) ปี 2008
Doodle นี้ถูกแสดง: 24.09.2008
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: South Africa
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2008/heritageday2008.gif

วันประกาศอิสรภาพของบัลแกเรียปี 2008

วันประกาศอิสรภาพของบัลแกเรียปี 2008
วันประกาศอิสรภาพของบัลแกเรียปี 2008

ชื่อของ doodle: วันประกาศอิสรภาพของบัลแกเรียปี 2008
Doodle นี้ถูกแสดง: 22.09.2008
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Bulgaria
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2008/bulgaria08.gif

วันแรกของฤดูใบไม้ร่วงปี 2008

วันแรกของฤดูใบไม้ร่วงปี 2008
วันแรกของฤดูใบไม้ร่วงปี 2008

ชื่อของ doodle: วันแรกของฤดูใบไม้ร่วงปี 2008
Doodle นี้ถูกแสดง: 22.09.2008
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2008/autumn08.gif

วันประกาศอิสรภาพของเบลีซปี 2008

วันประกาศอิสรภาพของเบลีซปี 2008
วันประกาศอิสรภาพของเบลีซปี 2008

ชื่อของ doodle: วันประกาศอิสรภาพของเบลีซปี 2008
Doodle นี้ถูกแสดง: 21.09.2008
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Belize
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2008/bz_independence08.gif

ครบรอบปีที่ 198 ของรัฐบาลชุดแรกในประเทศชิลี

ครบรอบปีที่ 198 ของรัฐบาลชุดแรกในประเทศชิลี
ครบรอบปีที่ 198 ของรัฐบาลชุดแรกในประเทศชิลี

ชื่อของ doodle: ครบรอบปีที่ 198 ของรัฐบาลชุดแรกในประเทศชิลี
Doodle นี้ถูกแสดง: 18.09.2008
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Chile
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2008/chile_independence08.gif

วันประกาศอิสรภาพของคอสตาริกาปี 2008

วันประกาศอิสรภาพของคอสตาริกาปี 2008
วันประกาศอิสรภาพของคอสตาริกาปี 2008

ชื่อของ doodle: วันประกาศอิสรภาพของคอสตาริกาปี 2008
Doodle นี้ถูกแสดง: 15.09.2008
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Costa Rica
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2008/costarica_independence08.gif