เทศกาลทานาบาตะปี 2003

เทศกาลทานาบาตะปี 2003
เทศกาลทานาบาตะปี 2003

ชื่อของ doodle: เทศกาลทานาบาตะปี 2003
Doodle นี้ถูกแสดง: 06.07.2003
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Japan
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2003/tanabata.gif

วันที่ 4 กรกฎาคม ปี 2003

วันที่ 4 กรกฎาคม ปี 2003
วันที่ 4 กรกฎาคม ปี 2003

ชื่อของ doodle: วันที่ 4 กรกฎาคม ปี 2003
Doodle นี้ถูกแสดง: 03.07.2003
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: United States
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2003/july4th03.gif

วันเกิดปีที่ 105 ของ MC Escher

วันเกิดปีที่ 105 ของ MC Escher
วันเกิดปีที่ 105 ของ MC Escher

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 105 ของ MC Escher
Doodle นี้ถูกแสดง: 16.06.2003
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2003/escher.gif

วันพ่อปี 2003

วันพ่อปี 2003
วันพ่อปี 2003

ชื่อของ doodle: วันพ่อปี 2003
Doodle นี้ถูกแสดง: 14.06.2003
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: United States
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2003/fathersday03.gif

วันกำเนิดสาธารณรัฐอิตาลี (Republic Day Italy) ปี 2003

วันกำเนิดสาธารณรัฐอิตาลี (Republic Day Italy) ปี 2003
วันกำเนิดสาธารณรัฐอิตาลี (Republic Day Italy) ปี 2003

ชื่อของ doodle: วันกำเนิดสาธารณรัฐอิตาลี (Republic Day Italy) ปี 2003
Doodle นี้ถูกแสดง: 02.06.2003
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Gibraltar, Italy, Libya, San Marino, Switzerland
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2003/italy.gif

วันแม่ปี 2003

วันแม่ปี 2003
วันแม่ปี 2003

ชื่อของ doodle: วันแม่ปี 2003
Doodle นี้ถูกแสดง: 10.05.2003
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: United States
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2003/mothers_day03.gif

วันเด็กปี 2003

วันเด็กปี 2003
วันเด็กปี 2003

ชื่อของ doodle: วันเด็กปี 2003
Doodle นี้ถูกแสดง: 04.05.2003
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Japan
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2003/childrens_day03.gif

Queen’s Day เนเธอร์แลนด์ปี 2003

Queen's Day เนเธอร์แลนด์ปี 2003
Queen’s Day เนเธอร์แลนด์ปี 2003

ชื่อของ doodle: Queen’s Day เนเธอร์แลนด์ปี 2003
Doodle นี้ถูกแสดง: 30.04.2003
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Netherlands
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2003/queens_day.gif

วัน ANZAC ปี 2003 – ออสเตรเลีย

วัน ANZAC ปี 2003 - ออสเตรเลีย
วัน ANZAC ปี 2003 – ออสเตรเลีย

ชื่อของ doodle: วัน ANZAC ปี 2003 – ออสเตรเลีย
Doodle นี้ถูกแสดง: 25.04.2003
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Australia
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2003/anzac_day_au.gif

วัน ANZAC ปี 2003 – นิวซีแลนด์

วัน ANZAC ปี 2003 - นิวซีแลนด์
วัน ANZAC ปี 2003 – นิวซีแลนด์

ชื่อของ doodle: วัน ANZAC ปี 2003 – นิวซีแลนด์
Doodle นี้ถูกแสดง: 24.04.2003
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: New Zealand
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2003/anzac_day_nz.gif