วันปีใหม่เปอร์เซียปี 2006

วันปีใหม่เปอร์เซียปี 2006
วันปีใหม่เปอร์เซียปี 2006

ชื่อของ doodle: วันปีใหม่เปอร์เซียปี 2006
Doodle นี้ถูกแสดง: 20.03.2006
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Afghanistan, United Arab Emirates
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2006/persian_newyear06.gif

วันนักบุญแพทริคปี 2006

วันนักบุญแพทริคปี 2006
วันนักบุญแพทริคปี 2006

ชื่อของ doodle: วันนักบุญแพทริคปี 2006
Doodle นี้ถูกแสดง: 17.03.2006
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2006/stpatricks_06.gif

วันเกิดปีที่ 151 ของ Percival Lowell

วันเกิดปีที่ 151 ของ Percival Lowell
วันเกิดปีที่ 151 ของ Percival Lowell

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 151 ของ Percival Lowell
Doodle นี้ถูกแสดง: 13.03.2006
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2006/mars06.gif

วันนักบุญเดวิดปี 2006

วันนักบุญเดวิดปี 2006
วันนักบุญเดวิดปี 2006

ชื่อของ doodle: วันนักบุญเดวิดปี 2006
Doodle นี้ถูกแสดง: 01.03.2006
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: United Kingdom
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2006/st_david06.gif

กีฬาโอลิมปิกปี 2006 ที่เมืองโตริโน – พิธีปิด

กีฬาโอลิมปิกปี 2006 ที่เมืองโตริโน - พิธีปิด
กีฬาโอลิมปิกปี 2006 ที่เมืองโตริโน – พิธีปิด

ชื่อของ doodle: กีฬาโอลิมปิกปี 2006 ที่เมืองโตริโน – พิธีปิด
Doodle นี้ถูกแสดง: 26.02.2006
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2006/olympics06_closing.gif

กีฬาโอลิมปิกปี 2006 ที่เมืองโตริโน – ฮอกกี้

กีฬาโอลิมปิกปี 2006 ที่เมืองโตริโน - ฮอกกี้
กีฬาโอลิมปิกปี 2006 ที่เมืองโตริโน – ฮอกกี้

ชื่อของ doodle: กีฬาโอลิมปิกปี 2006 ที่เมืองโตริโน – ฮอกกี้
Doodle นี้ถูกแสดง: 24.02.2006
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2006/olympics06_hockey.gif

กีฬาโอลิมปิกปี 2006 ที่เมืองโตริโน – สเก็ตลีลา

กีฬาโอลิมปิกปี 2006 ที่เมืองโตริโน - สเก็ตลีลา
กีฬาโอลิมปิกปี 2006 ที่เมืองโตริโน – สเก็ตลีลา

ชื่อของ doodle: กีฬาโอลิมปิกปี 2006 ที่เมืองโตริโน – สเก็ตลีลา
Doodle นี้ถูกแสดง: 23.02.2006
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2006/olympics06_figure_skating.gif

กีฬาโอลิมปิกปี 2006 ที่เมืองโตริโน – Alpine Skiing

กีฬาโอลิมปิกปี 2006 ที่เมืองโตริโน - Alpine Skiing
กีฬาโอลิมปิกปี 2006 ที่เมืองโตริโน – Alpine Skiing

ชื่อของ doodle: กีฬาโอลิมปิกปี 2006 ที่เมืองโตริโน – Alpine Skiing
Doodle นี้ถูกแสดง: 22.02.2006
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2006/olympics06_alpine.gif

กีฬาโอลิมปิกปี 2006 ที่เมืองโตริโน – Curling

กีฬาโอลิมปิกปี 2006 ที่เมืองโตริโน - Curling
กีฬาโอลิมปิกปี 2006 ที่เมืองโตริโน – Curling

ชื่อของ doodle: กีฬาโอลิมปิกปี 2006 ที่เมืองโตริโน – Curling
Doodle นี้ถูกแสดง: 21.02.2006
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2006/olympics06_curling.gif

กีฬาโอลิมปิกปี 2006 ที่เมืองโตริโน – สกีแบบฟรีสไตล์

กีฬาโอลิมปิกปี 2006 ที่เมืองโตริโน - สกีแบบฟรีสไตล์
กีฬาโอลิมปิกปี 2006 ที่เมืองโตริโน – สกีแบบฟรีสไตล์

ชื่อของ doodle: กีฬาโอลิมปิกปี 2006 ที่เมืองโตริโน – สกีแบบฟรีสไตล์
Doodle นี้ถูกแสดง: 20.02.2006
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2006/olympics06_freestyle.gif