คาร์นิวัล 2008

คาร์นิวัล 2008
คาร์นิวัล 2008

ชื่อของ doodle: คาร์นิวัล 2008
Doodle นี้ถูกแสดง: 01.02.2008
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Brazil
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2008/carnaval08.gif

วันครบรอบ 50 ปีของตัวต่อ LEGO

วันครบรอบ 50 ปีของตัวต่อ LEGO
วันครบรอบ 50 ปีของตัวต่อ LEGO

ชื่อของ doodle: วันครบรอบ 50 ปีของตัวต่อ LEGO
Doodle นี้ถูกแสดง: 28.01.2008
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2008/lego08.gif

การประกวด Doodle 4 Google 2008 – ผู้ชนะจากออสเตรเลีย

การประกวด Doodle 4 Google 2008 - ผู้ชนะจากออสเตรเลีย
การประกวด Doodle 4 Google 2008 – ผู้ชนะจากออสเตรเลีย

ชื่อของ doodle: การประกวด Doodle 4 Google 2008 – ผู้ชนะจากออสเตรเลีย
Doodle นี้ถูกแสดง: 24.01.2008
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Australia
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2008/au_doodle4google07.gif

วันรำลึกถึง Dr. Martin Luther King ปี 2008

วันรำลึกถึง Dr. Martin Luther King ปี 2008
วันรำลึกถึง Dr. Martin Luther King ปี 2008

ชื่อของ doodle: วันรำลึกถึง Dr. Martin Luther King ปี 2008
Doodle นี้ถูกแสดง: 21.01.2008
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: United States
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2008/mlk08.gif

สวัสดีปีใหม่และ 25 ปีของ TCP/IP

สวัสดีปีใหม่และ 25 ปีของ TCP/IP
สวัสดีปีใหม่และ 25 ปีของ TCP/IP

ชื่อของ doodle: สวัสดีปีใหม่และ 25 ปีของ TCP/IP
Doodle นี้ถูกแสดง: 01.01.2008
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2008/newyear08.gif

เทศกาลส่งความสุขจาก Google 2007 – 5

เทศกาลส่งความสุขจาก Google 2007 - 5
เทศกาลส่งความสุขจาก Google 2007 – 5

ชื่อของ doodle: เทศกาลส่งความสุขจาก Google 2007 – 5
Doodle นี้ถูกแสดง: 25.12.2007
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2007/holiday07_4.gif

เทศกาลส่งความสุขจาก Google 2007 – 4

เทศกาลส่งความสุขจาก Google 2007 - 4
เทศกาลส่งความสุขจาก Google 2007 – 4

ชื่อของ doodle: เทศกาลส่งความสุขจาก Google 2007 – 4
Doodle นี้ถูกแสดง: 24.12.2007
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2007/holiday07_5.gif

เทศกาลส่งความสุขจาก Google 2007 – 3

เทศกาลส่งความสุขจาก Google 2007 - 3
เทศกาลส่งความสุขจาก Google 2007 – 3

ชื่อของ doodle: เทศกาลส่งความสุขจาก Google 2007 – 3
Doodle นี้ถูกแสดง: 23.12.2007
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2007/holiday07_3.gif

เทศกาลส่งความสุขจาก Google 2007 – 2

เทศกาลส่งความสุขจาก Google 2007 - 2
เทศกาลส่งความสุขจาก Google 2007 – 2

ชื่อของ doodle: เทศกาลส่งความสุขจาก Google 2007 – 2
Doodle นี้ถูกแสดง: 22.12.2007
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2007/holiday07_2.gif

เทศกาลส่งความสุขจาก Google 2007 – 1

เทศกาลส่งความสุขจาก Google 2007 - 1
เทศกาลส่งความสุขจาก Google 2007 – 1

ชื่อของ doodle: เทศกาลส่งความสุขจาก Google 2007 – 1
Doodle นี้ถูกแสดง: 21.12.2007
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/2007/holiday07_1.gif