วันเฉลิมฉลอง Sake Dean Mahomed

วันเฉลิมฉลอง Sake Dean Mahomed
วันเฉลิมฉลอง Sake Dean Mahomed

ชื่อของ doodle: วันเฉลิมฉลอง Sake Dean Mahomed
Doodle นี้ถูกแสดง: 15.01.2019
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Argentina, Bangladesh, Chile, China, Cuba, India, Ireland, Peru, Singapore, Sweden, United Kingdom, United States, Vietnam
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2019/celebrating-sake-dean-mahomed-6288641008599040-l.png

วันครูปี 2019 (เวเนซุเอลา)

วันครูปี 2019 (เวเนซุเอลา)
วันครูปี 2019 (เวเนซุเอลา)

ชื่อของ doodle: วันครูปี 2019 (เวเนซุเอลา)
Doodle นี้ถูกแสดง: 15.01.2019
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Venezuela
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2019/teachers-day-2019-venezuela-5647488290652160-law.gif

วันเด็กปี 2019 (ไทย)

วันเด็กปี 2019 (ไทย)
วันเด็ก

ชื่อของ doodle: วันเด็กปี 2019 (ไทย)
Doodle นี้ถูกแสดง: 12.01.2019
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Thailand
คำสำคัญสำหรับ doodle นี้: วันเด็ก
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2019/childrens-day-2019-thailand-6255707132264448-l.png

วันเกิดปีที่ 117 ของ Evelyn Dove

วันเกิดปีที่ 117 ของ Evelyn Dove
วันเกิดปีที่ 117 ของ Evelyn Dove

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 117 ของ Evelyn Dove
Doodle นี้ถูกแสดง: 11.01.2019
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Australia, Bosnia & Herzegovina, Croatia, Iceland, Ireland, New Zealand, Singapore, Sweden, United Kingdom, Vietnam
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2019/evelyn-doves-117th-birthday-5768486042206208-l.png

วันเฉลิมฉลอง Earl Scruggs

วันเฉลิมฉลอง Earl Scruggs
วันเฉลิมฉลอง Earl Scruggs

ชื่อของ doodle: วันเฉลิมฉลอง Earl Scruggs
Doodle นี้ถูกแสดง: 11.01.2019
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: United States
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2019/celebrating-earl-scruggs-5680695065182208.3-law.gif

การประกวด Doodle 4 Google 2018 – ผู้ชนะจากสหรัฐฯ

การประกวด Doodle 4 Google 2018 - ผู้ชนะจากสหรัฐฯ
การประกวด Doodle 4 Google 2018 – ผู้ชนะจากสหรัฐฯ

ชื่อของ doodle: การประกวด Doodle 4 Google 2018 – ผู้ชนะจากสหรัฐฯ
Doodle นี้ถูกแสดง: 08.01.2019
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Cuba, United States, Vietnam
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2019/doodle-4-google-2018-us-winner-5342558078107648-l.png

อ่านเพิ่มเติม “การประกวด Doodle 4 Google 2018 – ผู้ชนะจากสหรัฐฯ”

วันเกิดปีที่ 118 ของ Fahrelnissa Zeid

วันเกิดปีที่ 118 ของ Fahrelnissa Zeid
วันเกิดปีที่ 118 ของ Fahrelnissa Zeid

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 118 ของ Fahrelnissa Zeid
Doodle นี้ถูกแสดง: 07.01.2019
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Argentina, Australia, Canada, Chile, Greece, Iceland, Ireland, New Zealand, Peru, Singapore, Turkey, United Kingdom, Vietnam
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2019/fahrelnissa-zeids-118th-birthday-5759434063085568.2-l.png

วันหยุดปี 2019 (วันที่ 2)

วันหยุดปี 2019 (วันที่ 2)
วันหยุดปี 2019 (วันที่ 2)

ชื่อของ doodle: วันหยุดปี 2019 (วันที่ 2)
Doodle นี้ถูกแสดง: 07.01.2019
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Armenia, Macedonia (FYROM), Russia, Serbia, Ukraine
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2019/holidays-2019-day-2-5394187192107008-l.png

วันหยุดปี 2019 (วันที่ 1)

วันหยุดปี 2019 (วันที่ 1)
วันหยุดปี 2019 (วันที่ 1)

ชื่อของ doodle: วันหยุดปี 2019 (วันที่ 1)
Doodle นี้ถูกแสดง: 06.01.2019
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Armenia, Macedonia (FYROM), Russia, Serbia, Ukraine
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2019/holidays-2019-day-1-5027059997868032-l.png

วันแรกของการเปิดเทอมปี 2019 (สิงคโปร์)

วันแรกของการเปิดเทอมปี 2019 (สิงคโปร์)
วันแรกของการเปิดเทอมปี 2019 (สิงคโปร์)

ชื่อของ doodle: วันแรกของการเปิดเทอมปี 2019 (สิงคโปร์)
Doodle นี้ถูกแสดง: 02.01.2019
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Singapore
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2019/first-day-of-school-2019-singapore-5761174430810112-l.png