วันเลือกตั้งของลักเซมเบิร์กปี 2018

วันเลือกตั้งของลักเซมเบิร์กปี 2018
วันเลือกตั้งของลักเซมเบิร์กปี 2018

ชื่อของ doodle: วันเลือกตั้งของลักเซมเบิร์กปี 2018
Doodle นี้ถูกแสดง: 14.10.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Luxembourg
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/luxembourg-elections-2018-5179397962203136-l.png

วันครูปี 2018 (โปแลนด์)

วันครูปี 2018 (โปแลนด์)
วันครูปี 2018 (โปแลนด์)

ชื่อของ doodle: วันครูปี 2018 (โปแลนด์)
Doodle นี้ถูกแสดง: 14.10.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Poland
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/teachers-day-2018-poland-4618434682814464-law.gif

วันเด็กปี 2018 (บราซิล)

วันเด็กปี 2018 (บราซิล)
วันเด็กปี 2018 (บราซิล)

ชื่อของ doodle: วันเด็กปี 2018 (บราซิล)
Doodle นี้ถูกแสดง: 12.10.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Brazil
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/childrens-day-2018-brazil-4776412438331392-l.png

วันเฉลิมฉลอง Roberto Clemente

วันเฉลิมฉลอง Roberto Clemente
วันเฉลิมฉลอง Roberto Clemente

ชื่อของ doodle: วันเฉลิมฉลอง Roberto Clemente
Doodle นี้ถูกแสดง: 12.10.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Puerto Rico, United States
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/celebrating-roberto-clemente-5124390080479232-l.png

วันเกิดปีที่ 98 ของ Lucy Tejada

วันเกิดปีที่ 98 ของ Lucy Tejada
วันเกิดปีที่ 98 ของ Lucy Tejada

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 98 ของ Lucy Tejada
Doodle นี้ถูกแสดง: 09.10.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Colombia
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/lucy-tejadas-98th-birthday-4559737243828224.2-l.png

วันประกาศอิสรภาพของโครเอเชียปี 2018

วันประกาศอิสรภาพของโครเอเชียปี 2018
วันประกาศอิสรภาพของโครเอเชียปี 2018

ชื่อของ doodle: วันประกาศอิสรภาพของโครเอเชียปี 2018
Doodle นี้ถูกแสดง: 08.10.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Croatia
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/croatia-independence-day-2018-5773328169041920-law.gif

Thanksgiving 2018 (Canada)

Thanksgiving 2018 (Canada)
Thanksgiving 2018 (Canada)

ชื่อของ doodle: Thanksgiving 2018 (Canada)
Doodle นี้ถูกแสดง: 08.10.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Canada
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/thanksgiving-2018-canada-5162723468902400.2-l.png

วันครูปี 2018 (ลัตเวีย)

วันครูปี 2018 (ลัตเวีย)
วันครูปี 2018 (ลัตเวีย)

ชื่อของ doodle: วันครูปี 2018 (ลัตเวีย)
Doodle นี้ถูกแสดง: 07.10.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Latvia
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/teachers-day-2018-latvia-4758445113737216-law.gif

วันเลือกตั้งของบราซิลปี 2018

วันเลือกตั้งของบราซิลปี 2018
วันเลือกตั้งของบราซิลปี 2018

ชื่อของ doodle: วันเลือกตั้งของบราซิลปี 2018
Doodle นี้ถูกแสดง: 07.10.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Brazil
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/brazil-elections-2018-5975589587517440-l.png

การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเยาวชนฤดูร้อนปี 2018

การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเยาวชนฤดูร้อนปี 2018
การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเยาวชนฤดูร้อนปี 2018

ชื่อของ doodle: การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเยาวชนฤดูร้อนปี 2018
Doodle นี้ถูกแสดง: 06.10.2018
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/2018-summer-youth-olympic-games-5294493673717760-law.gif