วันเกิดปีที่ 112 ของ Zhou Youguang

วันเกิดปีที่ 112 ของ Zhou Youguang
วันเกิดปีที่ 112 ของ Zhou Youguang

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 112 ของ Zhou Youguang
Doodle นี้ถูกแสดง: 13.01.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Argentina, Australia, Canada, Chile, China, Colombia, Indonesia, Japan, New Zealand, Peru, Singapore, Sweden, United States
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/zhou-youguangs-112th-birthday-5826412689752064-law.gif

วันเด็กปี 2018 (ไทย)

วันเด็กปี 2018 (ไทย)
วันเด็ก

ชื่อของ doodle: วันเด็กปี 2018 (ไทย)
Doodle นี้ถูกแสดง: 13.01.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Thailand
คำสำคัญสำหรับ doodle นี้: วันเด็ก
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/childrens-day-2018-thailand-5770985868361728.2-l.png

แชมป์ครั้งที่ 5 ของแอฟริกันเนชันส์

แชมป์ครั้งที่ 5 ของแอฟริกันเนชันส์
แชมป์ครั้งที่ 5 ของแอฟริกันเนชันส์

ชื่อของ doodle: แชมป์ครั้งที่ 5 ของแอฟริกันเนชันส์
Doodle นี้ถูกแสดง: 13.01.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Iceland, Ireland, Kenya, Morocco, United Kingdom
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/5th-african-nations-championship-4811218719080448-law.gif

การเลือกตั้งของเช็กเกียปี 2018

การเลือกตั้งของเช็กเกียปี 2018
การเลือกตั้งของเช็กเกียปี 2018

ชื่อของ doodle: การเลือกตั้งของเช็กเกียปี 2018
Doodle นี้ถูกแสดง: 12.01.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Czechia
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/czechia-elections-2018-4959374488371200-l.png

วันเกิดปีที่ 115 ของ Alan Paton

วันเกิดปีที่ 115 ของ Alan Paton
วันเกิดปีที่ 115 ของ Alan Paton

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 115 ของ Alan Paton
Doodle นี้ถูกแสดง: 11.01.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Argentina, Australia, Bulgaria, Canada, Chile, Greece, Iceland, Japan, Lithuania, New Zealand, Peru, Singapore, South Africa, Sweden
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/alan-patons-115th-birthday-5383574449553408.2-l.png

วันเกิดปีที่ 82 ของ Farouk Shousha

วันเกิดปีที่ 82 ของ Farouk Shousha
วันเกิดปีที่ 82 ของ Farouk Shousha

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 82 ของ Farouk Shousha
Doodle นี้ถูกแสดง: 09.01.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Algeria, Bahrain, Egypt, Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon, Libya, Morocco, Oman, Palestine, Qatar, Saudi Arabia, Tunisia, United Arab Emirates
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/farouk-shoushas-82nd-birthday-6319686932234240.3-l.png

วันเกิดปีที่ 96 ของ Har Gobind Khorana

วันเกิดปีที่ 96 ของ Har Gobind Khorana
วันเกิดปีที่ 96 ของ Har Gobind Khorana

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 96 ของ Har Gobind Khorana
Doodle นี้ถูกแสดง: 09.01.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Argentina, Australia, Canada, Chile, Czechia, Iceland, India, Japan, New Zealand, Peru, Slovakia, Sweden, Taiwan, United States
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/har-gobind-khoranas-96th-birthday-4731112378073088-l.png

วันครบรอบ 25 ปีของ Rafflesia Arnoldii

วันครบรอบ 25 ปีของ Rafflesia Arnoldii
วันครบรอบ 25 ปีของ Rafflesia Arnoldii

ชื่อของ doodle: วันครบรอบ 25 ปีของ Rafflesia Arnoldii
Doodle นี้ถูกแสดง: 09.01.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Bulgaria, Greece, Indonesia, Singapore
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/25th-anniversary-of-rafflesia-arnoldii-5911724094914560-law.gif

วันเกิดปีที่ 110 ของ Fearless Nadia

วันเกิดปีที่ 110 ของ Fearless Nadia
วันเกิดปีที่ 110 ของ Fearless Nadia

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 110 ของ Fearless Nadia
Doodle นี้ถูกแสดง: 08.01.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: India
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/fearless-nadias-110th-birthday-6631863979343872.2-l.png

Holidays 2018 (Eastern Europe) Day 2

Holidays 2018 (Eastern Europe) Day 2
Holidays 2018 (Eastern Europe) Day 2

ชื่อของ doodle: Holidays 2018 (Eastern Europe) Day 2
Doodle นี้ถูกแสดง: 07.01.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Armenia, Macedonia (FYROM), Russia, Ukraine
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/holidays-2018-eastern-europe-day-2-5140463127363584-l.png