วันเกิดปีที่ 116 ของ V. Shantaram

วันเกิดปีที่ 116 ของ V. Shantaram
วันเกิดปีที่ 116 ของ V. Shantaram

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 116 ของ V. Shantaram
Doodle นี้ถูกแสดง: 18.11.2017
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: India
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2017/v-shantarams-116th-birthday-6183736621137920-l.png

วันประกาศอิสรภาพของโมร็อกโกปี 2017

วันประกาศอิสรภาพของโมร็อกโกปี 2017
วันประกาศอิสรภาพของโมร็อกโกปี 2017

ชื่อของ doodle: วันประกาศอิสรภาพของโมร็อกโกปี 2017
Doodle นี้ถูกแสดง: 18.11.2017
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Morocco
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2017/morocco-independence-day-2017-5077004020875264-l.png

วันเกิดปีที่ 100 ของ Pedro Infante

วันเกิดปีที่ 100 ของ Pedro Infante
วันเกิดปีที่ 100 ของ Pedro Infante

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 100 ของ Pedro Infante
Doodle นี้ถูกแสดง: 18.11.2017
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2017/pedro-infantes-100th-birthday-5127707764457472.4-l.png

อ่านเพิ่มเติม “วันเกิดปีที่ 100 ของ Pedro Infante”

วันชาติสาธารณรัฐเช็กปี 2017

วันชาติสาธารณรัฐเช็กปี 2017
วันชาติสาธารณรัฐเช็กปี 2017

ชื่อของ doodle: วันชาติสาธารณรัฐเช็กปี 2017
Doodle นี้ถูกแสดง: 17.11.2017
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Czechia
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2017/czech-republic-national-day-of-freedom-2017-6261800428371968.2-l.png

วันเกิดปีที่ 107 ของ Rachel de Queiroz

วันเกิดปีที่ 107 ของ Rachel de Queiroz
วันเกิดปีที่ 107 ของ Rachel de Queiroz

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 107 ของ Rachel de Queiroz
Doodle นี้ถูกแสดง: 17.11.2017
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Brazil
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2017/rachel-de-queirozs-107th-birthday-5738148016422912.6-l.png

วันเกิดปีที่ 87 ของ Chinua Achebe

วันเกิดปีที่ 87 ของ Chinua Achebe
วันเกิดปีที่ 87 ของ Chinua Achebe

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 87 ของ Chinua Achebe
Doodle นี้ถูกแสดง: 16.11.2017
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Nigeria, United States
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2017/chinua-achebes-87th-birthday-5104396332433408.3-l.png

Cornelia Sorabji’s 151st Birthday

Cornelia Sorabji’s 151st Birthday
Cornelia Sorabji’s 151st Birthday

ชื่อของ doodle: Cornelia Sorabji’s 151st Birthday
Doodle นี้ถูกแสดง: 15.11.2017
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: India
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2017/cornelia-sorabjis-151st-birthday-4916108673941504-l.png

วันครบรอบ 131 ปีของเครื่องเจาะกระดาษ

วันครบรอบ 131 ปีของเครื่องเจาะกระดาษ
วันครบรอบ 131 ปีของเครื่องเจาะกระดาษ

ชื่อของ doodle: วันครบรอบ 131 ปีของเครื่องเจาะกระดาษ
Doodle นี้ถูกแสดง: 14.11.2017
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2017/131st-anniversary-of-the-hole-puncher-5763551741345792.3-law.gif

วันเกิดปีที่ 69 ของ Humayun Ahmed

วันเกิดปีที่ 69 ของ Humayun Ahmed
วันเกิดปีที่ 69 ของ Humayun Ahmed

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 69 ของ Humayun Ahmed
Doodle นี้ถูกแสดง: 13.11.2017
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Bangladesh
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2017/humayun-ahmeds-69th-birthday-5199888018046976.3-l.png

Helene Stöcker’s 148th Birthday

Helene Stöcker’s 148th Birthday
Helene Stöcker’s 148th Birthday

ชื่อของ doodle: Helene Stöcker’s 148th Birthday
Doodle นี้ถูกแสดง: 13.11.2017
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Germany
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2017/helene-stockers-148th-birthday-6381924103749632.4-l.png