วันประกาศอิสรภาพของลิทัวเนียปี 2019

วันประกาศอิสรภาพของลิทัวเนียปี 2019
วันประกาศอิสรภาพของลิทัวเนียปี 2019

ชื่อของ doodle: วันประกาศอิสรภาพของลิทัวเนียปี 2019
Doodle นี้ถูกแสดง: 16.02.2019
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Lithuania
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2019/lithuania-independence-day-2019-5650252571869184-law.gif

วันชาติเซอร์เบียปี 2019

วันชาติเซอร์เบียปี 2019
วันชาติเซอร์เบียปี 2019

ชื่อของ doodle: วันชาติเซอร์เบียปี 2019
Doodle นี้ถูกแสดง: 15.02.2019
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Serbia
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2019/serbia-national-day-2019-6331435995627520-law.gif

วันวาเลนไทน์ปี 2019

วันวาเลนไทน์ปี 2019
วันวาเลนไทน์ปี 2019

ชื่อของ doodle: วันวาเลนไทน์ปี 2019
Doodle นี้ถูกแสดง: 14.02.2019
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2019/valentines-day-2019-4848332248711168.3-l.png

อ่านเพิ่มเติม “วันวาเลนไทน์ปี 2019”

วันเกิดปีที่ 86 ของ Madhubala

วันเกิดปีที่ 86 ของ Madhubala
วันเกิดปีที่ 86 ของ Madhubala

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 86 ของ Madhubala
Doodle นี้ถูกแสดง: 14.02.2019
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: India
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2019/madhubalas-86th-birthday-5205536088784896-l.png

Celebrating Jacques Plante

Celebrating Jacques Plante
Celebrating Jacques Plante

ชื่อของ doodle: Celebrating Jacques Plante
Doodle นี้ถูกแสดง: 12.02.2019
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Canada, Sweden, Vietnam
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2019/celebrating-joseph-jacques-omer-plante-5641391651684352.5-l.png

วันเกิดปีที่ 114 ของ Mary Mounib

วันเกิดปีที่ 114 ของ Mary Mounib
วันเกิดปีที่ 114 ของ Mary Mounib

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 114 ของ Mary Mounib
Doodle นี้ถูกแสดง: 11.02.2019
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Algeria, Bahrain, Egypt, Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon, Libya, Morocco, Oman, Palestine, Qatar, Saudi Arabia, Tunisia, United Arab Emirates
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2019/mary-mounibs-114th-birthday-5698175313641472.3-l.png

วันเกิดปีที่ 117 ของ Lyubov Orlova

วันเกิดปีที่ 117 ของ Lyubov Orlova
วันเกิดปีที่ 117 ของ Lyubov Orlova

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 117 ของ Lyubov Orlova
Doodle นี้ถูกแสดง: 11.02.2019
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Russia
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2019/lyubov-orlovas-117th-birthday-5661247453265920.2-l.png

Celebrating Molière

Celebrating Molière
Celebrating Molière

ชื่อของ doodle: Celebrating Molière
Doodle นี้ถูกแสดง: 10.02.2019
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2019/celebrating-moliere-5990593867022336-l.png

อ่านเพิ่มเติม “Celebrating Molière”

วันเกิดปีที่ 225 ของ Friedlieb Ferdinand Runge

วันเกิดปีที่ 225 ของ Friedlieb Ferdinand Runge
วันเกิดปีที่ 225 ของ Friedlieb Ferdinand Runge

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 225 ของ Friedlieb Ferdinand Runge
Doodle นี้ถูกแสดง: 08.02.2019
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2019/friedlieb-ferdinand-runges-225th-birthday-4887536710189056-law.gif

65th Anniversary of the Quebec Winter Carnival

65th Anniversary of the Quebec Winter Carnival
65th Anniversary of the Quebec Winter Carnival

ชื่อของ doodle: 65th Anniversary of the Quebec Winter Carnival
Doodle นี้ถูกแสดง: 08.02.2019
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Canada
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2019/125th-anniversary-of-the-quebec-winter-carnival-4590152704851968.2-l.png