วันเกิดปีที่ 56 ของ Stephen Keshi

วันเกิดปีที่ 56 ของ Stephen Keshi
วันเกิดปีที่ 56 ของ Stephen Keshi

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 56 ของ Stephen Keshi
Doodle นี้ถูกแสดง: 23.01.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Nigeria
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/stephen-keshis-56th-birthday-6703702709633024-l.png

วันเกิดปีที่ 120 ของ Sergei Eisenstein

วันเกิดปีที่ 120 ของ Sergei Eisenstein
วันเกิดปีที่ 120 ของ Sergei Eisenstein

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 120 ของ Sergei Eisenstein
Doodle นี้ถูกแสดง: 22.01.2018
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/sergei-eisensteins-120th-birthday-5380775741489152-law.gif

วันปู่และตาปี 2018 (โปแลนด์)

วันปู่และตาปี 2018 (โปแลนด์)
วันปู่และตาปี 2018 (โปแลนด์)

ชื่อของ doodle: วันปู่และตาปี 2018 (โปแลนด์)
Doodle นี้ถูกแสดง: 22.01.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Poland
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/grandfathers-day-2018-poland-5580123427307520.2-l.png

ครูเอื้อ สุนทรสนาน

วันเกิดปีที่ 108 ของครูเอื้อ สุนทรสนาน
ครูเอื้อ สุนทรสนาน

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 108 ของครูเอื้อ สุนทรสนาน
Doodle นี้ถูกแสดง: 21.01.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Thailand
คำสำคัญสำหรับ doodle นี้: ครูเอื้อ สุนทรสนาน
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/eua-sunthornsanans-108th-birthday-6396447997034496-l.png

วันย่าและยายปี 2018 (โปแลนด์)

วันย่าและยายปี 2018 (โปแลนด์)
วันย่าและยายปี 2018 (โปแลนด์)

ชื่อของ doodle: วันย่าและยายปี 2018 (โปแลนด์)
Doodle นี้ถูกแสดง: 21.01.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Poland
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/grandmothers-day-2018-poland-5700235073421312.2-l.png

วันเกิดปีที่ 94 ของ Katy Jurado

วันเกิดปีที่ 94 ของ Katy Jurado
วันเกิดปีที่ 94 ของ Katy Jurado

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 94 ของ Katy Jurado
Doodle นี้ถูกแสดง: 16.01.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Argentina, Bulgaria, Chile, Croatia, Iceland, Indonesia, Japan, Lithuania, Mexico, Peru, Sweden, United States
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/katy-jurados-94th-birthday-5562889569042432-l.png

Teachers’ Day 2018 (Thailand)

Teachers' Day 2018 (Thailand)
Teachers’ Day 2018 (Thailand)

ชื่อของ doodle: Teachers’ Day 2018 (Thailand)
Doodle นี้ถูกแสดง: 16.01.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Thailand
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/teachers-day-2018-thailand-5371240578547712-law.gif

Teachers’ Day 2018 (Venezuela)

Teachers' Day 2018 (Venezuela)
Teachers’ Day 2018 (Venezuela)

ชื่อของ doodle: Teachers’ Day 2018 (Venezuela)
Doodle นี้ถูกแสดง: 15.01.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Venezuela
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/teachers-day-2018-venezuela-6453248402653184-law.gif

วันรำลึกถึงมาร์ติน ลูเทอร์ คิง จูเนียร์ ปี 2018

วันรำลึกถึงมาร์ติน ลูเทอร์ คิง จูเนียร์ ปี 2018
วันรำลึกถึงมาร์ติน ลูเทอร์ คิง จูเนียร์ ปี 2018

ชื่อของ doodle: วันรำลึกถึงมาร์ติน ลูเทอร์ คิง จูเนียร์ ปี 2018
Doodle นี้ถูกแสดง: 15.01.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: United States
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/martin-luther-king-jr-day-2018-5351803502723072-l.png

วันเกิดปีที่ 92 ของ Mahasweta Devi

วันเกิดปีที่ 92 ของ Mahasweta Devi
วันเกิดปีที่ 92 ของ Mahasweta Devi

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 92 ของ Mahasweta Devi
Doodle นี้ถูกแสดง: 14.01.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Argentina, Canada, Chile, Croatia, Greece, Iceland, India, Peru, Singapore, Sweden
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/mahasweta-devis-92nd-birthday-6448062464524288.2-l.png