วันเกิดปีที่ 104 ของ Gino Bartali

วันเกิดปีที่ 104 ของ Gino Bartali
วันเกิดปีที่ 104 ของ Gino Bartali

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 104 ของ Gino Bartali
Doodle นี้ถูกแสดง: 18.07.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Australia, Greece, Israel, Italy, New Zealand, Serbia, Singapore
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/gino-bartalis-104th-birthday-5380660112916480-law.gif

วันเกิดปีที่ 91 ของ Kurt Masur

วันเกิดปีที่ 91 ของ Kurt Masur
วันเกิดปีที่ 91 ของ Kurt Masur

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 91 ของ Kurt Masur
Doodle นี้ถูกแสดง: 18.07.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Belarus, Germany, Iceland, Japan, United States
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/kurt-masurs-91st-birthday-4575773577969664.9-l.png

Mehdi Hassan’s 91st Birthday

Mehdi Hassan’s 91st Birthday
Mehdi Hassan’s 91st Birthday

ชื่อของ doodle: Mehdi Hassan’s 91st Birthday
Doodle นี้ถูกแสดง: 18.07.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Pakistan
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/mehdi-hassans-91st-birthday-6446411150262272-l.png

วันเกิดปีที่ 124 ของ Georges Lemaître

วันเกิดปีที่ 124 ของ Georges Lemaître
วันเกิดปีที่ 124 ของ Georges Lemaître

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 124 ของ Georges Lemaître
Doodle นี้ถูกแสดง: 17.07.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Australia, Belgium, Chile, Iceland, India, Ireland, Japan, Luxembourg, Moldova, New Zealand, Philippines, Romania, Serbia, Singapore, United Kingdom
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/georges-lemaitres-124th-birthday-6611482312704000-law.gif

Celebrating World Cup 2018 Champions: France!

Celebrating World Cup 2018 Champions: France!
Celebrating World Cup 2018 Champions: France!

ชื่อของ doodle: Celebrating World Cup 2018 Champions: France!
Doodle นี้ถูกแสดง: 16.07.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: France
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/celebrating-world-cup-2018-champions-france-5252467313868800-law.gif

Müzeyyen Senar’s 100th Birthday

Müzeyyen Senar’s 100th Birthday
Müzeyyen Senar’s 100th Birthday

ชื่อของ doodle: Müzeyyen Senar’s 100th Birthday
Doodle นี้ถูกแสดง: 16.07.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Turkey
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/muzeyyen-senars-100th-birthday-6189999589425152.2-l.png

Celebrating Croatia’s 2nd place finish in the World Cup 2018!

Celebrating Croatia’s 2nd place finish in the World Cup 2018!
Celebrating Croatia’s 2nd place finish in the World Cup 2018!

ชื่อของ doodle: Celebrating Croatia’s 2nd place finish in the World Cup 2018!
Doodle นี้ถูกแสดง: 16.07.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Croatia
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/celebrating-world-cup-2018-champions-croatia-5655205256364032.4-l.png

ฟุตบอลโลกปี 2018 – วันที่ 25

ฟุตบอลโลกปี 2018 - วันที่ 25
บอลโลก 2018

ชื่อของ doodle: ฟุตบอลโลกปี 2018 – วันที่ 25
Doodle นี้ถูกแสดง: 15.07.2018
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
คำสำคัญสำหรับ doodle นี้: บอลโลก 2018
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/world-cup-2018-day-25-5662299103690752.2-law.gif

วันเด็กปี 2018 (ปานามา เวเนซุเอลา)

วันเด็กปี 2018 (ปานามา เวเนซุเอลา)
วันเด็กปี 2018 (ปานามา เวเนซุเอลา)

ชื่อของ doodle: วันเด็กปี 2018 (ปานามา เวเนซุเอลา)
Doodle นี้ถูกแสดง: 15.07.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Panama, Venezuela
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/childrens-day-2018-panama-venezuela-5562131071107072-l.png

วันชาติฝรั่งเศสปี 2018

วันชาติฝรั่งเศสปี 2018
วันชาติฝรั่งเศสปี 2018

ชื่อของ doodle: วันชาติฝรั่งเศสปี 2018
Doodle นี้ถูกแสดง: 14.07.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: France
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/bastille-day-2018-5520087099375616-l.png