วันเกิดปีที่ 271 ของ Hokiichi Hanawa

วันเกิดปีที่ 271 ของ Hokiichi Hanawa
วันเกิดปีที่ 271 ของ Hokiichi Hanawa

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 271 ของ Hokiichi Hanawa
Doodle นี้ถูกแสดง: 23.06.2017
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Japan
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2017/hokiichi-hanawas-271st-birthday-5749337278644224.7-law.gif

วันพ่อปี 2017 (โปแลนด์)

วันพ่อปี 2017 (โปแลนด์)
วันพ่อปี 2017 (โปแลนด์)

ชื่อของ doodle: วันพ่อปี 2017 (โปแลนด์)
Doodle นี้ถูกแสดง: 23.06.2017
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Poland
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2017/fathers-day-2017-poland-4663208584413184-l.png

วันพ่อปี 2017 (นิการากัว)

วันพ่อปี 2017 (นิการากัว)
วันพ่อปี 2017 (นิการากัว)

ชื่อของ doodle: วันพ่อปี 2017 (นิการากัว)
Doodle นี้ถูกแสดง: 23.06.2017
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Nicaragua
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2017/fathers-day-2017-nicaragua-5632994130788352-law.gif

ออสการ์ ฟิชชิงเงอร์

วันเกิดปีที่ 117 ของ Oskar Fischinger
ออสการ์ ฟิชชิงเงอร์

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 117 ของ Oskar Fischinger
Doodle นี้ถูกแสดง: 22.06.2017
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
คำสำคัญสำหรับ doodle นี้: ออสการ์ ฟิชชิงเงอร์
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2017/oskar-fischingers-117th-birthday-5635181101711360.5-l.png

อ่านเพิ่มเติม “ออสการ์ ฟิชชิงเงอร์”

วันครูปี 2017 (เอลซัลวาดอร์)

วันครูปี 2017 (เอลซัลวาดอร์)
วันครูปี 2017 (เอลซัลวาดอร์)

ชื่อของ doodle: วันครูปี 2017 (เอลซัลวาดอร์)
Doodle นี้ถูกแสดง: 22.06.2017
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: El Salvador
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2017/teachers-day-2017-el-salvador-5706954541367296-law.gif

เหมายันปี 2017 (ซีกโลกใต้)

เหมายันปี 2017 (ซีกโลกใต้)
เหมายันปี 2017 (ซีกโลกใต้)

ชื่อของ doodle: เหมายันปี 2017 (ซีกโลกใต้)
Doodle นี้ถูกแสดง: 21.06.2017
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay, Peru, Uruguay
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2017/winter-solstice-2017-southern-hemisphere-5679855445213184-law.gif

วันแรกของฤดูหนาวปี 2017 (ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์)

วันแรกของฤดูหนาวปี 2017 (ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์)
วันแรกของฤดูหนาวปี 2017 (ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์)

ชื่อของ doodle: วันแรกของฤดูหนาวปี 2017 (ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์)
Doodle นี้ถูกแสดง: 21.06.2017
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Australia, New Zealand
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2017/first-day-of-winter-2017-australia-new-zealand-6409831324844032-law.gif

วันพ่อปี 2017 (ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ)

วันพ่อปี 2017 (ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ)
วันพ่อปี 2017 (ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ)

ชื่อของ doodle: วันพ่อปี 2017 (ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ)
Doodle นี้ถูกแสดง: 21.06.2017
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Algeria, Bahrain, Egypt, Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon, Libya, Morocco, Oman, Palestine, Qatar, Saudi Arabia, Tunisia, United Arab Emirates
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2017/fathers-day-2017-mena-5688081599430656-law.gif

Machado de Assis’ 178th Birthday

Machado de Assis’ 178th Birthday
Machado de Assis’ 178th Birthday

ชื่อของ doodle: Machado de Assis’ 178th Birthday
Doodle นี้ถูกแสดง: 21.06.2017
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Brazil
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2017/machado-de-assiss-178th-birthday-4873830207062016-l.png

ครีษมายันปี 2017 (ซีกโลกเหนือ)

ครีษมายันปี 2017 (ซีกโลกเหนือ)
ครีษมายันปี 2017 (ซีกโลกเหนือ)

ชื่อของ doodle: ครีษมายันปี 2017 (ซีกโลกเหนือ)
Doodle นี้ถูกแสดง: 21.06.2017
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2017/summer-solstice-2017-northern-hemisphere-4910274078310400-law.gif