การเลือกตั้งของอาร์เจนตินาปี 2017

การเลือกตั้งของอาร์เจนตินาปี 2017
การเลือกตั้งของอาร์เจนตินาปี 2017

ชื่อของ doodle: การเลือกตั้งของอาร์เจนตินาปี 2017
Doodle นี้ถูกแสดง: 22.10.2017
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Argentina
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2017/argentina-elections-2017-5640194106589184-l.png

วันเกิดปีที่ 187 ของ Nain Singh Rawat

วันเกิดปีที่ 187 ของ Nain Singh Rawat
วันเกิดปีที่ 187 ของ Nain Singh Rawat

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 187 ของ Nain Singh Rawat
Doodle นี้ถูกแสดง: 21.10.2017
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: India
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2017/nain-singh-rawats-187th-birthday-6133543754268672.3-l.png

วันเลือกตั้งรัฐสภาของสาธารณรัฐเช็กปี 2017

วันเลือกตั้งรัฐสภาของสาธารณรัฐเช็กปี 2017
วันเลือกตั้งรัฐสภาของสาธารณรัฐเช็กปี 2017

ชื่อของ doodle: วันเลือกตั้งรัฐสภาของสาธารณรัฐเช็กปี 2017
Doodle นี้ถูกแสดง: 20.10.2017
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Czechia
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2017/czech-republic-parliamentary-elections-2017-5727533122191360-l.png

วันเกิดปีที่ 94 ของ Otfried Preußler

วันเกิดปีที่ 94 ของ Otfried Preußler
วันเกิดปีที่ 94 ของ Otfried Preußler

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 94 ของ Otfried Preußler
Doodle นี้ถูกแสดง: 20.10.2017
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Germany
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2017/otfried-preulers-94th-birthday-5762847517704192.2-law.gif

วันเกิดปีที่ 94 ของ Otfried Preußler

วันเกิดปีที่ 94 ของ Otfried Preußler
วันเกิดปีที่ 94 ของ Otfried Preußler

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 94 ของ Otfried Preußler
Doodle นี้ถูกแสดง: 20.10.2017
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Germany
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2017/otfried-preulers-94th-birthday-5762847517704192.2-law.gif

S. Chandrasekhar’s 107th Birthday

S. Chandrasekhar’s 107th Birthday
S. Chandrasekhar’s 107th Birthday

ชื่อของ doodle: S. Chandrasekhar’s 107th Birthday
Doodle นี้ถูกแสดง: 19.10.2017
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2017/s-chandrasekhars-107th-birthday-5671696282419200.5-law.gif

Celebrating the Studio for Electronic Music

Celebrating the Studio for Electronic Music
Celebrating the Studio for Electronic Music

ชื่อของ doodle: Celebrating the Studio for Electronic Music
Doodle นี้ถูกแสดง: 18.10.2017
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Australia, Austria, Croatia, Estonia, Germany, Greece, Hungary, India, Indonesia, Japan, Lithuania, Netherlands, New Zealand, Philippines, Portugal, Spain, Switzerland, Taiwan, United Kingdom
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2017/celebrating-the-studio-for-electronic-music-4914189628866560.3-l.png

Celebrating Selena Quintanilla

Celebrating Selena Quintanilla
Celebrating Selena Quintanilla

ชื่อของ doodle: Celebrating Selena Quintanilla
Doodle นี้ถูกแสดง: 17.10.2017
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, India, Mexico, Nicaragua, Paraguay, Peru, Puerto Rico, United States, Uruguay, Venezuela
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2017/celebrating-selena-quintanilla-5675914974199808.4-l.png

อ่านเพิ่มเติม “Celebrating Selena Quintanilla”

วันเกิดปีที่ 272 ของ Olaudah Equiano

วันเกิดปีที่ 272 ของ Olaudah Equiano
วันเกิดปีที่ 272 ของ Olaudah Equiano

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 272 ของ Olaudah Equiano
Doodle นี้ถูกแสดง: 16.10.2017
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2017/olaudah-equianos-272nd-birthday-5190660549246976-l.png

วันครูปี 2017 (ชิลี)

วันครูปี 2017 (ชิลี)
วันครูปี 2017 (ชิลี)

ชื่อของ doodle: วันครูปี 2017 (ชิลี)
Doodle นี้ถูกแสดง: 16.10.2017
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Chile
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2017/teachers-day-2017-chile-5758254167621632-law.gif