วันเด็กปี 2018 (ออสเตรเลีย)

วันเด็กปี 2018 (ออสเตรเลีย)
วันเด็กปี 2018 (ออสเตรเลีย)

ชื่อของ doodle: วันเด็กปี 2018 (ออสเตรเลีย)
Doodle นี้ถูกแสดง: 24.10.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Australia
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/childrens-day-2018-australia-5122687197249536-l.png

วันเกิดปีที่ 89 ของ Shamsur Rahman

วันเกิดปีที่ 89 ของ Shamsur Rahman
วันเกิดปีที่ 89 ของ Shamsur Rahman

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 89 ของ Shamsur Rahman
Doodle นี้ถูกแสดง: 23.10.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Bangladesh
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/shamsur-rahmans-89th-birthday-6334008098029568-law.gif

วันเกิดปีที่ 124 ของ Varvara Stepanova

วันเกิดปีที่ 124 ของ Varvara Stepanova
วันเกิดปีที่ 124 ของ Varvara Stepanova

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 124 ของ Varvara Stepanova
Doodle นี้ถูกแสดง: 22.10.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Russia
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/varvara-stepanovas-124th-birthday-4663066103906304-law.gif

วันแม่ปี 2018 (อาร์เจนตินา)

วันแม่ปี 2018 (อาร์เจนตินา)
วันแม่ปี 2018 (อาร์เจนตินา)

ชื่อของ doodle: วันแม่ปี 2018 (อาร์เจนตินา)
Doodle นี้ถูกแสดง: 21.10.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Argentina
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/mothers-day-2018-argentina-6061108157743104-l.png

ระวี ภาวิไล

Professor Dr. Rawee Pawilai’s 93rd Birthday
ระวี ภาวิไล

ชื่อของ doodle: Professor Dr. Rawee Pawilai’s 93rd Birthday
Doodle นี้ถูกแสดง: 18.10.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Thailand
คำสำคัญสำหรับ doodle นี้: ระวี ภาวิไล
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/rawee-pawilais-93rd-birthday-5379275724161024.2-l.png

Laura Esther Rodríguez Dulanto’s 146th Birthday

Laura Esther Rodríguez Dulanto’s 146th Birthday
Laura Esther Rodríguez Dulanto’s 146th Birthday

ชื่อของ doodle: Laura Esther Rodríguez Dulanto’s 146th Birthday
Doodle นี้ถูกแสดง: 18.10.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Peru
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/laura-esther-rodriguez-dulantos-146th-birthday-5675635916668928-l.png

Chiquinha Gonzaga’s 171st Birthday

Chiquinha Gonzaga’s 171st Birthday
Chiquinha Gonzaga’s 171st Birthday

ชื่อของ doodle: Chiquinha Gonzaga’s 171st Birthday
Doodle นี้ถูกแสดง: 17.10.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Brazil
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/chiquinha-gonzagas-171st-birthday-6457836031705088-law.gif

Lachhu Maharaj’s 111th Birthday

Lachhu Maharaj’s 111th Birthday
Lachhu Maharaj’s 111th Birthday

ชื่อของ doodle: Lachhu Maharaj’s 111th Birthday
Doodle นี้ถูกแสดง: 16.10.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: India
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/lachhu-maharajs-111th-birthday-5565443598188544.5-l.png

Lachhu Maharaj’s 74th Birthday

Lachhu Maharaj’s 74th Birthday
Lachhu Maharaj’s 74th Birthday

ชื่อของ doodle: Lachhu Maharaj’s 74th Birthday
Doodle นี้ถูกแสดง: 16.10.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: India
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/lachhu-maharajs-111th-birthday-5565443598188544.5-l.png

วันครูปี 2018 (ชิลี)

วันครูปี 2018 (ชิลี)
วันครูปี 2018 (ชิลี)

ชื่อของ doodle: วันครูปี 2018 (ชิลี)
Doodle นี้ถูกแสดง: 16.10.2018
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Chile
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2018/teachers-day-2018-chile-5685637150670848-law.gif