วันชาติบาห์เรนปี 2019

วันชาติบาห์เรนปี 2019
วันชาติบาห์เรนปี 2019

ชื่อของ doodle: วันชาติบาห์เรนปี 2019
Doodle นี้ถูกแสดง: 16.12.2019
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Bahrain
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2019/bahrain-national-day-2019-4878583884414976-law.gif

วันประกาศอิสรภาพของเคนยาปี 2019

วันประกาศอิสรภาพของเคนยาปี 2019
วันประกาศอิสรภาพของเคนยาปี 2019

ชื่อของ doodle: วันประกาศอิสรภาพของเคนยาปี 2019
Doodle นี้ถูกแสดง: 12.12.2019
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Kenya
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2019/kenya-independence-day-2019-6551007407374336.2-law.gif

วันเลือกตั้งของสหราชอาณาจักรปี 2019

วันเลือกตั้งของสหราชอาณาจักรปี 2019
วันเลือกตั้งของสหราชอาณาจักรปี 2019

ชื่อของ doodle: วันเลือกตั้งของสหราชอาณาจักรปี 2019
Doodle นี้ถูกแสดง: 12.12.2019
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: United Kingdom
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2019/uk-elections-2019-6753651837108243-l.png

วันเกิดปีที่ 109 ของ Noel Rosa

วันเกิดปีที่ 109 ของ Noel Rosa
วันเกิดปีที่ 109 ของ Noel Rosa

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 109 ของ Noel Rosa
Doodle นี้ถูกแสดง: 11.12.2019
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Brazil
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2019/noel-rosas-109th-birthday-6502760664006656-l.png

Afifa Iskandar’s 98th Birthday

Afifa Iskandar’s 98th Birthday
Afifa Iskandar’s 98th Birthday

ชื่อของ doodle: Afifa Iskandar’s 98th Birthday
Doodle นี้ถูกแสดง: 10.12.2019
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Algeria, Bahrain, Egypt, Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon, Libya, Morocco, Oman, Palestine, Qatar, Saudi Arabia, Tunisia, United Arab Emirates
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2019/afifa-iskanders-98th-birthday-5285854795792384.6-l.png

วันเกิดปีที่ 101 ของ Anatoly Tarasov

วันเกิดปีที่ 101 ของ Anatoly Tarasov
วันเกิดปีที่ 101 ของ Anatoly Tarasov

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 101 ของ Anatoly Tarasov
Doodle นี้ถูกแสดง: 10.12.2019
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Russia
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2019/anatoly-tarasovs-101st-birthday-5524881805410304.2-l.png

วันรำลึกถึง Bertha von Suttner

วันรำลึกถึง Bertha von Suttner
วันรำลึกถึง Bertha von Suttner

ชื่อของ doodle: วันรำลึกถึง Bertha von Suttner
Doodle นี้ถูกแสดง: 10.12.2019
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Austria, Canada, Chile, Germany, Ireland, Israel, Peru, Switzerland, United Kingdom
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2019/celebrating-bertha-von-suttner-5646846219780096-l.png

วันเฉลิมฉลองเกมเสี่ยงโชค Lotería

วันเฉลิมฉลองเกมเสี่ยงโชค Lotería
วันเฉลิมฉลองเกมเสี่ยงโชค Lotería

ชื่อของ doodle: วันเฉลิมฉลองเกมเสี่ยงโชค Lotería
Doodle นี้ถูกแสดง: 09.12.2019
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2019/celebrating-loteria-6753651837108226.3-l.png

อ่านเพิ่มเติม “วันเฉลิมฉลองเกมเสี่ยงโชค Lotería”

วันเกิดปีที่ 155 ของ Camille Claudel

วันเกิดปีที่ 155 ของ Camille Claudel
วันเกิดปีที่ 155 ของ Camille Claudel

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 155 ของ Camille Claudel
Doodle นี้ถูกแสดง: 08.12.2019
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Austria, Bulgaria, Croatia, France, Germany, Greece, Iceland, Ireland, Japan, Lithuania, Serbia, Switzerland, U.S. Virgin Islands, United Kingdom, United States, Vietnam
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2019/camille-claudels-155th-birthday-5325804366987264-l.png

วันแม่ปี 2019 (ปานามา)

วันแม่ปี 2019 (ปานามา)
วันแม่ปี 2019 (ปานามา)

ชื่อของ doodle: วันแม่ปี 2019 (ปานามา)
Doodle นี้ถูกแสดง: 08.12.2019
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Panama
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2019/mothers-day-2019-panama-6430333187653632-l.png

อ่านเพิ่มเติม “วันแม่ปี 2019 (ปานามา)”