วันครูปี 2017 (ตุรกี)

วันครูปี 2017 (ตุรกี)
วันครูปี 2017 (ตุรกี)

ชื่อของ doodle: วันครูปี 2017 (ตุรกี)
Doodle นี้ถูกแสดง: 24.11.2017
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Turkey
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2017/teachers-day-2017-turkey-5720481272430592-law.gif

วันเฉลิมฉลอง Mensch ärgere dich nicht

วันเฉลิมฉลอง Mensch ärgere dich nicht
วันเฉลิมฉลอง Mensch ärgere dich nicht

ชื่อของ doodle: วันเฉลิมฉลอง Mensch ärgere dich nicht
Doodle นี้ถูกแสดง: 24.11.2017
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Austria, Germany, Switzerland
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2017/celebrating-mensch-argere-dich-nicht-5985613537869824-law.gif

วันเกิดปีที่ 134 ของ José Clemente Orozco

วันเกิดปีที่ 134 ของ José Clemente Orozco
วันเกิดปีที่ 134 ของ José Clemente Orozco

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 134 ของ José Clemente Orozco
Doodle นี้ถูกแสดง: 23.11.2017
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Argentina, Chile, Mexico, Peru, Uruguay
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2017/jose-clemente-orozcos-134th-birthday-5275162571177984.3-l.png

วันขอบคุณพระเจ้าปี 2017

วันขอบคุณพระเจ้าปี 2017
วันขอบคุณพระเจ้าปี 2017

ชื่อของ doodle: วันขอบคุณพระเจ้าปี 2017
Doodle นี้ถูกแสดง: 23.11.2017
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: United States
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2017/thanksgiving-2017-6331169518911488.3-law.gif

วันเกิดปีที่ 216 ของ Vladimir Dal

วันเกิดปีที่ 216 ของ Vladimir Dal
วันเกิดปีที่ 216 ของ Vladimir Dal

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 216 ของ Vladimir Dal
Doodle นี้ถูกแสดง: 22.11.2017
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Russia
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2017/vladimir-dals-216th-birthday-5162782184964096-l.png

อ่านเพิ่มเติม “วันเกิดปีที่ 216 ของ Vladimir Dal”

วันครูปี 2017 (คอสตาริกา)

วันครูปี 2017 (คอสตาริกา)
วันครูปี 2017 (คอสตาริกา)

ชื่อของ doodle: วันครูปี 2017 (คอสตาริกา)
Doodle นี้ถูกแสดง: 22.11.2017
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Costa Rica
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2017/teachers-day-2017-costa-rica-5730325874343936-law.gif

วันเฉลิมฉลองกิมจิ

วันเฉลิมฉลองกิมจิ
วันเฉลิมฉลองกิมจิ

ชื่อของ doodle: วันเฉลิมฉลองกิมจิ
Doodle นี้ถูกแสดง: 22.11.2017
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Armenia, Australia, Estonia, Hungary, Iceland, Indonesia, New Zealand, Philippines, Singapore, South Korea, Taiwan
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2017/celebrating-kimchi-5632225063206912.2-l.png

วันคล้ายวันเกิดครบรอบ 153 ปีของ Rakhmabai Raut

วันคล้ายวันเกิดครบรอบ 153 ปีของ Rakhmabai Raut
วันคล้ายวันเกิดครบรอบ 153 ปีของ Rakhmabai Raut

ชื่อของ doodle: วันคล้ายวันเกิดครบรอบ 153 ปีของ Rakhmabai Raut
Doodle นี้ถูกแสดง: 22.11.2017
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: India
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2017/rukhmabai-rauts-153rd-birthday-5850695327547392.3-l.png

วันเลือกตั้งระดับเทศบาลของเดนมาร์กปี 2017

วันเลือกตั้งระดับเทศบาลของเดนมาร์กปี 2017
วันเลือกตั้งระดับเทศบาลของเดนมาร์กปี 2017

ชื่อของ doodle: วันเลือกตั้งระดับเทศบาลของเดนมาร์กปี 2017
Doodle นี้ถูกแสดง: 21.11.2017
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Denmark
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2017/denmark-municipal-elections-2017-4928802382675968.3-l.png

วันครูปี 2017 (เวียดนาม)

วันครูปี 2017 (เวียดนาม)
วันครูปี 2017 (เวียดนาม)

ชื่อของ doodle: วันครูปี 2017 (เวียดนาม)
Doodle นี้ถูกแสดง: 20.11.2017
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Vietnam
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2017/teachers-day-2017-vietnam-6260954856685568-law.gif