วันเกิดปีที่ 80 ของ Hibari Misora

วันเกิดปีที่ 80 ของ Hibari Misora
วันเกิดปีที่ 80 ของ Hibari Misora

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 80 ของ Hibari Misora
Doodle นี้ถูกแสดง: 29.05.2017
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Japan
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2017/hibari-misoras-80th-birthday-5686226962087936-l.png

วันสาธารณรัฐเนปาลปี 2017

วันสาธารณรัฐเนปาลปี 2017
วันสาธารณรัฐเนปาลปี 2017

ชื่อของ doodle: วันสาธารณรัฐเนปาลปี 2017
Doodle นี้ถูกแสดง: 29.05.2017
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Nepal
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2017/nepal-republic-day-2017-6033769608773632-law.gif

วันเด็ก (ฮังการี)

วันเด็ก (ฮังการี)
วันเด็ก (ฮังการี)

ชื่อของ doodle: วันเด็ก (ฮังการี)
Doodle นี้ถูกแสดง: 28.05.2017
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Hungary
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2017/childrens-day-hungary-5643709805756416-l.png

Mother’s Day 2017 (Dominican Republic, France, Sweden)

Mother's Day 2017 (Dominican Republic, France, Sweden)
Mother’s Day 2017 (Dominican Republic, France, Sweden)

ชื่อของ doodle: Mother’s Day 2017 (Dominican Republic, France, Sweden)
Doodle นี้ถูกแสดง: 28.05.2017
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Dominican Republic, France, Sweden
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2017/mothers-day-2017-dominican-republic-france-sweden-6042647373283328-law.gif

วันแม่ปี 2017 (โบลิเวีย)

วันแม่ปี 2017 (โบลิเวีย)
วันแม่ปี 2017 (โบลิเวีย)

ชื่อของ doodle: วันแม่ปี 2017 (โบลิเวีย)
Doodle นี้ถูกแสดง: 27.05.2017
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Bolivia
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2017/mothers-day-2017-bolivia-5440155467907072-law.gif

วันแม่ปี 2017 (โปแลนด์)

วันแม่ปี 2017 (โปแลนด์)
วันแม่ปี 2017 (โปแลนด์)

ชื่อของ doodle: วันแม่ปี 2017 (โปแลนด์)
Doodle นี้ถูกแสดง: 26.05.2017
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Poland
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2017/mothers-day-2017-poland-5636583918141440.2-l.png

วันพ่อปี 2017 (เยอรมนี)

วันพ่อปี 2017 (เยอรมนี)
วันพ่อปี 2017 (เยอรมนี)

ชื่อของ doodle: วันพ่อปี 2017 (เยอรมนี)
Doodle นี้ถูกแสดง: 25.05.2017
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Germany
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2017/fathers-day-2017-germany-5723801013714944-law.gif

Richard Oakes’ 75th Birthday

Richard Oakes’ 75th Birthday
Richard Oakes’ 75th Birthday

ชื่อของ doodle: Richard Oakes’ 75th Birthday
Doodle นี้ถูกแสดง: 22.05.2017
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: United States
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2017/richard-oakes-75th-birthday-5656537195347968.3-l.png

115th Anniversary of the Antikythera Mechanism’s Discovery

115th Anniversary of the Antikythera Mechanism's Discovery
115th Anniversary of the Antikythera Mechanism’s Discovery

ชื่อของ doodle: 115th Anniversary of the Antikythera Mechanism’s Discovery
Doodle นี้ถูกแสดง: 17.05.2017
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2017/115th-anniversary-of-the-antikythera-mechanisms-discovery-6292005859622912-l.png

วันชาตินอร์เวย์ปี 2017

วันชาตินอร์เวย์ปี 2017
วันชาตินอร์เวย์ปี 2017

ชื่อของ doodle: วันชาตินอร์เวย์ปี 2017
Doodle นี้ถูกแสดง: 17.05.2017
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Norway
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2017/norway-national-day-2017-5097909925183488-l.png