วันเกิดปีที่ 66 ของ Fong Fei-Fei

วันเกิดปีที่ 66 ของ Fong Fei-Fei
วันเกิดปีที่ 66 ของ Fong Fei-Fei

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 66 ของ Fong Fei-Fei
Doodle นี้ถูกแสดง: 20.08.2019
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Cuba, Hong Kong, Iceland, Italy, Japan, Malaysia, Singapore, Sweden, Taiwan
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2019/fong-fei-feis-66th-birthday-6221285687296000.3-l.png

Afghanistan Independence Day 2019

Afghanistan Independence Day 2019
Afghanistan Independence Day 2019

ชื่อของ doodle: Afghanistan Independence Day 2019
Doodle นี้ถูกแสดง: 19.08.2019
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Afghanistan
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2019/afghanistan-independence-day-2019-6753651837108225-law.gif

วันเด็กปี 2019 (อาร์เจนตินา เปรู)

วันเด็กปี 2019 (อาร์เจนตินา เปรู)
วันเด็กปี 2019 (อาร์เจนตินา เปรู)

ชื่อของ doodle: วันเด็กปี 2019 (อาร์เจนตินา เปรู)
Doodle นี้ถูกแสดง: 18.08.2019
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Argentina, Peru
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2019/childrens-day-2019-argentina-peru-6518741331345408-l.png

วันประกาศอิสรภาพของอินโดนีเซียปี 2019

วันประกาศอิสรภาพของอินโดนีเซียปี 2019
วันประกาศอิสรภาพของอินโดนีเซียปี 2019

ชื่อของ doodle: วันประกาศอิสรภาพของอินโดนีเซียปี 2019
Doodle นี้ถูกแสดง: 17.08.2019
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Indonesia
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2019/indonesia-independence-day-2019-4948745295757312-law.gif

วันเด็กปี 2019 (ปารากวัย)

วันเด็กปี 2019 (ปารากวัย)
วันเด็กปี 2019 (ปารากวัย)

ชื่อของ doodle: วันเด็กปี 2019 (ปารากวัย)
Doodle นี้ถูกแสดง: 16.08.2019
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Paraguay
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2019/childrens-day-2019-paraguay-5078642479595520-l.png

วันเกิดปีที่ 154 ของ Louisa Aldrich-Blake

วันเกิดปีที่ 154 ของ Louisa Aldrich-Blake
วันเกิดปีที่ 154 ของ Louisa Aldrich-Blake

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 154 ของ Louisa Aldrich-Blake
Doodle นี้ถูกแสดง: 15.08.2019
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Australia, Bulgaria, Canada, Denmark, Estonia, Iceland, Ireland, Israel, New Zealand, Singapore, Sweden, United Kingdom
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2019/louisa-aldrich-blakes-154th-birthday-4903591901921280-l.png

วันประกาศเอกราชของเกาหลีปี 2019

วันประกาศเอกราชของเกาหลีปี 2019
วันประกาศเอกราชของเกาหลีปี 2019

ชื่อของ doodle: วันประกาศเอกราชของเกาหลีปี 2019
Doodle นี้ถูกแสดง: 15.08.2019
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: South Korea
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2019/national-liberation-day-of-korea-2019-5414881720270848.2-law.gif

วันเกิดปีที่ 124 ของ Ignacio Anaya García

วันเกิดปีที่ 124 ของ Ignacio Anaya García
วันเกิดปีที่ 124 ของ Ignacio Anaya García

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 124 ของ Ignacio Anaya García
Doodle นี้ถูกแสดง: 15.08.2019
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Argentina, Austria, Chile, Colombia, Cuba, Czechia, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Germany, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru, Puerto Rico, Slovakia, Switzerland, United States, Venezuela, Vietnam
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2019/ignacio-anaya-garcias-124th-birthday-5198621526982656.10-law.gif

วันประกาศอิสรภาพของอินเดียปี 2019

วันประกาศอิสรภาพของอินเดียปี 2019
วันประกาศอิสรภาพของอินเดียปี 2019

ชื่อของ doodle: วันประกาศอิสรภาพของอินเดียปี 2019
Doodle นี้ถูกแสดง: 15.08.2019
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: India
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2019/india-independence-day-2019-6218237837574144-l.png

วันแม่ปี 2019 (คอสตาริกา)

วันแม่ปี 2019 (คอสตาริกา)
วันแม่ปี 2019 (คอสตาริกา)

ชื่อของ doodle: วันแม่ปี 2019 (คอสตาริกา)
Doodle นี้ถูกแสดง: 15.08.2019
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Costa Rica
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2019/mothers-day-2019-costa-rica-5121163637293056-l.png

อ่านเพิ่มเติม “วันแม่ปี 2019 (คอสตาริกา)”