วันเกิดปีที่ 218 ของ Joseph Plateau

วันเกิดปีที่ 218 ของ Joseph Plateau
วันเกิดปีที่ 218 ของ Joseph Plateau

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 218 ของ Joseph Plateau
Doodle นี้ถูกแสดง: 14.10.2019
Doodle สากลอยู่ มีแสดงสำหรับทุกประเทศ
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2019/joseph-plateaus-218th-birthday-5462347081580544-law.gif

วันแม่ปี 2019 (เบลารุส)

วันแม่ปี 2019 (เบลารุส)
วันแม่ปี 2019 (เบลารุส)

ชื่อของ doodle: วันแม่ปี 2019 (เบลารุส)
Doodle นี้ถูกแสดง: 14.10.2019
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Belarus
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2019/mothers-day-2019-belarus-5936762860863488-l.png

อ่านเพิ่มเติม “วันแม่ปี 2019 (เบลารุส)”

วันครูปี 2019 (โปแลนด์)

วันครูปี 2019 (โปแลนด์)
วันครูปี 2019 (โปแลนด์)

ชื่อของ doodle: วันครูปี 2019 (โปแลนด์)
Doodle นี้ถูกแสดง: 14.10.2019
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Poland
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2019/teachers-day-2019-5276202729209856-law.gif

วันปู่ย่าตายายปี 2019 (ปากีสถาน)

วันปู่ย่าตายายปี 2019 (ปากีสถาน)
วันปู่ย่าตายายปี 2019 (ปากีสถาน)

ชื่อของ doodle: วันปู่ย่าตายายปี 2019 (ปากีสถาน)
Doodle นี้ถูกแสดง: 13.10.2019
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Pakistan
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2019/grandparents-day-2019-pakistan-5400488848654336-l.png

วันเลือกตั้งของโปแลนด์ปี 2019

วันเลือกตั้งของโปแลนด์ปี 2019
วันเลือกตั้งของโปแลนด์ปี 2019

ชื่อของ doodle: วันเลือกตั้งของโปแลนด์ปี 2019
Doodle นี้ถูกแสดง: 13.10.2019
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Poland
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2019/poland-elections-2019-5963438802075648-l.png

วันเกิดปีที่ 155 ของ Kamini Roy

วันเกิดปีที่ 155 ของ Kamini Roy
วันเกิดปีที่ 155 ของ Kamini Roy

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 155 ของ Kamini Roy
Doodle นี้ถูกแสดง: 12.10.2019
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: India
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2019/kamini-roys-155th-birthday-4722904842371072.2-l.png

วันเด็กปี 2019 (บราซิล)

วันเด็กปี 2019 (บราซิล)
วันเด็กปี 2019 (บราซิล)

ชื่อของ doodle: วันเด็กปี 2019 (บราซิล)
Doodle นี้ถูกแสดง: 12.10.2019
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Brazil
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2019/childrens-day-2019-brazil-4676336592355328-l.png

วันเกิดปีที่ 194 ของ Maria Firmina dos Reis

วันเกิดปีที่ 194 ของ Maria Firmina dos Reis
วันเกิดปีที่ 194 ของ Maria Firmina dos Reis

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 194 ของ Maria Firmina dos Reis
Doodle นี้ถูกแสดง: 11.10.2019
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Brazil
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2019/maria-firmina-dos-reis-194th-birthday-5964170322247680.5-l.png

Hangeul Day 2019

Hangeul Day 2019
Hangeul Day 2019

ชื่อของ doodle: Hangeul Day 2019
Doodle นี้ถูกแสดง: 09.10.2019
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: South Korea
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2019/hangul-day-2019-4837538895233024-law.gif

วันประกาศอิสรภาพของโครเอเชียปี 2019

วันประกาศอิสรภาพของโครเอเชียปี 2019
วันประกาศอิสรภาพของโครเอเชียปี 2019

ชื่อของ doodle: วันประกาศอิสรภาพของโครเอเชียปี 2019
Doodle นี้ถูกแสดง: 08.10.2019
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Croatia
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2019/croatia-independence-day-2019-4813910803742720-law.gif