วันชาติออสเตรเลียปี 2020

วันชาติออสเตรเลียปี 2020
วันชาติออสเตรเลียปี 2020

ชื่อของ doodle: วันชาติออสเตรเลียปี 2020
Doodle นี้ถูกแสดง: 26.01.2020
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Australia, New Zealand
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2020/australia-day-2020-6753651837108275.2-l.png

India Republic Day 2020

India Republic Day 2020
India Republic Day 2020

ชื่อของ doodle: India Republic Day 2020
Doodle นี้ถูกแสดง: 26.01.2020
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: India
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2020/india-republic-day-2020-6753651837108276-l.png

วันตรุษจีนปี 2020 (เกาหลีใต้)

วันตรุษจีนปี 2020 (เกาหลีใต้)
วันตรุษจีนปี 2020 (เกาหลีใต้)

ชื่อของ doodle: วันตรุษจีนปี 2020 (เกาหลีใต้)
Doodle นี้ถูกแสดง: 25.01.2020
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: South Korea
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2020/lunar-new-year-2020-south-korea-6753651837108272.2-l.png

Lunar New Year 2020 (Multiple Countries)

Lunar New Year 2020 (Multiple Countries)
วันตรุษจีน

ชื่อของ doodle: Lunar New Year 2020 (Multiple Countries)
Doodle นี้ถูกแสดง: 25.01.2020
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Austria, Bulgaria, Canada, China, Germany, Hong Kong, Lithuania, Philippines, Singapore, Sweden, Switzerland, Taiwan, Thailand, U.S. Virgin Islands, United States
คำสำคัญสำหรับ doodle นี้: วันตรุษจีน
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2020/lunar-new-year-2020-multiple-countries-6753651837108273.2-l.png

วันตรุษจีนปี 2020 (เวียดนาม)

วันตรุษจีนปี 2020 (เวียดนาม)
วันตรุษจีนปี 2020 (เวียดนาม)

ชื่อของ doodle: วันตรุษจีนปี 2020 (เวียดนาม)
Doodle นี้ถูกแสดง: 25.01.2020
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Vietnam
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2020/lunar-new-year-2020-vietnam-6753651837108271.2-l.png

วันเกิดปีที่ 70 ของ Luis Alberto Spinetta

วันเกิดปีที่ 70 ของ Luis Alberto Spinetta
วันเกิดปีที่ 70 ของ Luis Alberto Spinetta

ชื่อของ doodle: วันเกิดปีที่ 70 ของ Luis Alberto Spinetta
Doodle นี้ถูกแสดง: 23.01.2020
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Argentina, Austria, Bolivia, Bulgaria, Chile, Colombia, Ecuador, Germany, Iceland, Italy, Paraguay, Peru, Spain, Switzerland, Uruguay, Vietnam
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2020/luis-alberto-spinettas-70th-birthday-6753651837108268.2-law.gif

วันรำลึกถึง Anna May Wong

วันรำลึกถึง Anna May Wong
วันรำลึกถึง Anna May Wong

ชื่อของ doodle: วันรำลึกถึง Anna May Wong
Doodle นี้ถูกแสดง: 22.01.2020
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Austria, Bulgaria, Canada, Germany, Iceland, Italy, Japan, Singapore, Sweden, Switzerland, U.S. Virgin Islands, United States, Vietnam
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2020/celebrating-anna-may-wong-4736474120454144-l.png

อ่านเพิ่มเติม “วันรำลึกถึง Anna May Wong”

สวัสดี

วันเฉลิมฉลองวลี
สวัสดี

ชื่อของ doodle: วันเฉลิมฉลองวลี “สวัสดี”
Doodle นี้ถูกแสดง: 22.01.2020
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Thailand
คำสำคัญสำหรับ doodle นี้: สวัสดี
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2020/celebrating-sawaddee-6753651837108265-law.gif

วันปู่และตาปี 2020 (โปแลนด์)

วันปู่และตาปี 2020 (โปแลนด์)
วันปู่และตาปี 2020 (โปแลนด์)

ชื่อของ doodle: วันปู่และตาปี 2020 (โปแลนด์)
Doodle นี้ถูกแสดง: 22.01.2020
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Poland
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2020/grandfathers-day-2020-poland-6753651837108266-l.png

วันย่าและยายปี 2020 (โปแลนด์)

วันย่าและยายปี 2020 (โปแลนด์)
วันย่าและยายปี 2020 (โปแลนด์)

ชื่อของ doodle: วันย่าและยายปี 2020 (โปแลนด์)
Doodle นี้ถูกแสดง: 21.01.2020
ประเทศ ซึ่งแสดง doodle: Poland
เชื่อมโยงไปยังรูปภาพจด: http://www.google.com/logos/doodles/2020/grandmothers-day-2020-poland-6753651837108264-l.png