Seven Earth-size Exoplanets Discovered!

Seven Earth-size Exoplanets Discovered!
Seven Earth-size Exoplanets Discovered!

Namnet på doodle: Seven Earth-size Exoplanets Discovered!
Denna doodle visades: 23.02.2017
Detta är globala doodle. Det visades för alla länder
Länk till doodle bild: http://www.google.com/logos/doodles/2017/seven-earth-size-exoplanets-discovered-6423181526040576-hp.gif