105. výročie narodenia M. C. Eschera

105. výročie narodenia M. C. Eschera
105. výročie narodenia M. C. Eschera

Názov Doodle: 105. výročie narodenia M. C. Eschera
Tento doodle bolo preukázané: 16.06.2003
To je globálne doodle. Ukázalo sa, že pre všetky krajiny
Odkaz na doodle obrazu: http://www.google.com/logos/2003/escher.gif