553 rocznica urodzin Leonardo da Vinci

553 rocznica urodzin Leonardo da Vinci
553 rocznica urodzin Leonardo da Vinci

Nazwa doodle: 553 rocznica urodzin Leonardo da Vinci
Wykazano to doodle: 14.04.2005
To jest globalny Doodle. Wykazano, dla wszystkich krajów
Link do doodle obrazów: http://www.google.com/logos/2005/da_vinci.gif

Perski Nowy Rok 2005

Perski Nowy Rok 2005
Perski Nowy Rok 2005

Nazwa doodle: Perski Nowy Rok 2005
Wykazano to doodle: 20.03.2005
Kraje, w których wykazano doodle: Afghanistan, United Arab Emirates
Link do doodle obrazów: http://www.google.com/logos/2005/persian_newyear05.gif

Nowy Rok 2005 według kalendarza księżycowego – Korea

Nowy Rok 2005 według kalendarza księżycowego – Korea
Nowy Rok 2005 według kalendarza księżycowego – Korea

Nazwa doodle: Nowy Rok 2005 według kalendarza księżycowego – Korea
Wykazano to doodle: 09.02.2005
Kraje, w których wykazano doodle: South Korea
Link do doodle obrazów: http://www.google.com/logos/2005/lunarnewyear05.gif