Closing Ceremony ng 2008 Beijing Olympic Games

Closing Ceremony ng 2008 Beijing Olympic Games
Closing Ceremony ng 2008 Beijing Olympic Games

Pangalan ng doodle: Closing Ceremony ng 2008 Beijing Olympic Games
Doodle na ito ay ipinapakita: 24.08.2008
Ito ang global doodle. Ito ay ipinapakita para sa lahat ng mga bansa
Link sa doodle image: http://www.google.com/logos/2008/olympics08_closing.gif

2008 Beijing Olympic Games – Closing Ceremony (Middle East)

2008 Beijing Olympic Games - Closing Ceremony (Middle East)
2008 Beijing Olympic Games – Closing Ceremony (Middle East)

Pangalan ng doodle: 2008 Beijing Olympic Games – Closing Ceremony (Middle East)
Doodle na ito ay ipinapakita: 24.08.2008
Mga Bansa, kung saan ang doodle ay ipinapakita: Bahrain, Chad, Egypt, Israel, Jordan, Libya, Morocco, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Tunisia, United Arab Emirates
Link sa doodle image: http://www.google.com/logos/2008/olympics08_closing_a.gif

2008 Beijing Olympic Games – Football/Soccer

2008 Beijing Olympic Games - Football/Soccer
2008 Beijing Olympic Games – Football/Soccer

Pangalan ng doodle: 2008 Beijing Olympic Games – Football/Soccer
Doodle na ito ay ipinapakita: 16.08.2008
Ito ang global doodle. Ito ay ipinapakita para sa lahat ng mga bansa
Link sa doodle image: http://www.google.com/logos/2008/olympics08_soccer.gif