Seven Earth-size Exoplanets Discovered!

Seven Earth-size Exoplanets Discovered!
Seven Earth-size Exoplanets Discovered!

Pangalan ng doodle: Seven Earth-size Exoplanets Discovered!
Doodle na ito ay ipinapakita: 23.02.2017
Ito ang global doodle. Ito ay ipinapakita para sa lahat ng mga bansa
Link sa doodle image: http://www.google.com/logos/doodles/2017/seven-earth-size-exoplanets-discovered-6423181526040576-hp.gif

Ika-75 Kaarawan ni Beatrice Tinsley

Ika-75 Kaarawan ni Beatrice Tinsley
Ika-75 Kaarawan ni Beatrice Tinsley

Pangalan ng doodle: Ika-75 Kaarawan ni Beatrice Tinsley
Doodle na ito ay ipinapakita: 27.01.2016
Mga Bansa, kung saan ang doodle ay ipinapakita: Australia, Canada, Estonia, Iceland, Indonesia, Israel, Japan, Kazakhstan, Kenya, Lithuania, New Zealand, Portugal, Slovenia, South Korea, Sweden
Link sa doodle image: http://www.google.com/logos/doodles/2016/beatrice-tinsleys-75th-birthday-5688837634260992-hp.jpg

Pag-flyby ng New Horizons sa Pluto

Pag-flyby ng New Horizons sa Pluto
Pag-flyby ng New Horizons sa Pluto

Pangalan ng doodle: Pag-flyby ng New Horizons sa Pluto
Doodle na ito ay ipinapakita: 14.07.2015
Ito ang global doodle. Ito ay ipinapakita para sa lahat ng mga bansa
Link sa doodle image: http://www.google.com/logos/doodles/2015/new-horizons-pluto-flyby-5641113681526784.3-hp.gif

Ika-64 na Kaarawan ni Sally Ride

Ika-64 na Kaarawan ni Sally Ride
Ika-64 na Kaarawan ni Sally Ride

Pangalan ng doodle: Ika-64 na Kaarawan ni Sally Ride
Doodle na ito ay ipinapakita: 26.05.2015
Ito ang global doodle. Ito ay ipinapakita para sa lahat ng mga bansa
Link sa doodle image: http://www.google.com/logos/doodles/2015/sally-rides-64th-birthday-4870670991228928.2-hp.gif