St. Patrick’s Day 2014

St. Patrick's Day 2014
St. Patrick’s Day 2014

Pangalan ng doodle: St. Patrick’s Day 2014
Doodle na ito ay ipinapakita: 17.03.2014
Mga Bansa, kung saan ang doodle ay ipinapakita: Australia, Bulgaria, Hungary, Iceland, Ireland, Kenya, New Zealand, Romania, Russia, Singapore, Ukraine, United Kingdom, United States
Link sa doodle image: http://www.google.com/logos/doodles/2014/st-patricks-day-2014-4879006277042176.2-hp.jpg

Valentine’s Day 2014 (US)

Valentine's Day 2014 (US)
Valentine’s Day 2014 (US)

Pangalan ng doodle: Valentine’s Day 2014 (US)
Doodle na ito ay ipinapakita: 14.02.2014
Mga Bansa, kung saan ang doodle ay ipinapakita: United States
Link sa doodle image: http://www.google.com/logos/doodles/2014/valentines-day-2014-us-5394711791534080.3-hp.jpg

Continue reading “Valentine’s Day 2014 (US)”

Qixi Festival / Chilseok

Qixi Festival / Chilseok
Qixi Festival / Chilseok

Pangalan ng doodle: Qixi Festival / Chilseok
Doodle na ito ay ipinapakita: 13.08.2013
Mga Bansa, kung saan ang doodle ay ipinapakita: Brunei, China, Hong Kong, Malaysia, Singapore, South Korea, Taiwan
Link sa doodle image: http://www.google.com/logos/doodles/2013/qixi_festival__chilseok_-2009005-hp.jpg

Continue reading “Qixi Festival / Chilseok”

Happy Valentine’s Day mula sa Google at Robert Indiana. Sa kagandahang-loob ng Morgan Art Foundation / ARS, NY

Happy Valentine's Day mula sa Google at Robert Indiana. Sa kagandahang-loob ng Morgan Art Foundation / ARS, NY
Happy Valentine’s Day mula sa Google at Robert Indiana. Sa kagandahang-loob ng Morgan Art Foundation / ARS, NY

Pangalan ng doodle: Happy Valentine’s Day mula sa Google at Robert Indiana. Sa kagandahang-loob ng Morgan Art Foundation / ARS, NY
Doodle na ito ay ipinapakita: 14.02.2011
Ito ang global doodle. Ito ay ipinapakita para sa lahat ng mga bansa
Link sa doodle image: http://www.google.com/logos/2011/valentines11-hp.jpg

Doodle 4 Google 2005 – UK ni Lisa Wainaina

Doodle 4 Google 2005 - UK ni Lisa Wainaina
Doodle 4 Google 2005 – UK ni Lisa Wainaina

Pangalan ng doodle: Doodle 4 Google 2005 – UK ni Lisa Wainaina
Doodle na ito ay ipinapakita: 17.11.2005
Mga Bansa, kung saan ang doodle ay ipinapakita: United Kingdom
Link sa doodle image: http://www.google.com/logos/2005/uk_doodle4google.gif