Happy Holidays mula sa Google 2002 – 5

Happy Holidays mula sa Google 2002 - 5
Happy Holidays mula sa Google 2002 – 5

Pangalan ng doodle: Happy Holidays mula sa Google 2002 – 5
Doodle na ito ay ipinapakita: 27.12.2002
Ito ang global doodle. Ito ay ipinapakita para sa lahat ng mga bansa
Link sa doodle image: http://www.google.com/logos/2002/winter_holiday_02_fifth.gif

Happy Holidays mula sa Google 2002 – 4

Happy Holidays mula sa Google 2002 - 4
Happy Holidays mula sa Google 2002 – 4

Pangalan ng doodle: Happy Holidays mula sa Google 2002 – 4
Doodle na ito ay ipinapakita: 26.12.2002
Ito ang global doodle. Ito ay ipinapakita para sa lahat ng mga bansa
Link sa doodle image: http://www.google.com/logos/2002/winter_holiday_02_quad.gif

Happy Holidays mula sa Google 2002 – 3

Happy Holidays mula sa Google 2002 - 3
Happy Holidays mula sa Google 2002 – 3

Pangalan ng doodle: Happy Holidays mula sa Google 2002 – 3
Doodle na ito ay ipinapakita: 25.12.2002
Ito ang global doodle. Ito ay ipinapakita para sa lahat ng mga bansa
Link sa doodle image: http://www.google.com/logos/2002/winter_holiday_02_III.gif

Happy Holidays mula sa Google 2002 – 2

Happy Holidays mula sa Google 2002 - 2
Happy Holidays mula sa Google 2002 – 2

Pangalan ng doodle: Happy Holidays mula sa Google 2002 – 2
Doodle na ito ay ipinapakita: 24.12.2002
Ito ang global doodle. Ito ay ipinapakita para sa lahat ng mga bansa
Link sa doodle image: http://www.google.com/logos/2002/winter_holiday_02_deux.gif