Muistoissamme Edmonia Lewis

Muistoissamme Edmonia Lewis
Muistoissamme Edmonia Lewis

Nimi doodle: Muistoissamme Edmonia Lewis
Tämä doodle näytettiin: 01.02.2017
Maissa, joissa doodle näytettiin: Argentina, Canada, Chile, Greece, Iceland, Peru, Portugal, Singapore, United States, Uruguay
Linkki doodle kuva: http://www.google.com/logos/doodles/2017/celebrating-edmonia-lewis-6330250832117760.2-hp.jpg