Seven Earth-size Exoplanets Discovered!

Seven Earth-size Exoplanets Discovered!
Seven Earth-size Exoplanets Discovered!

Nimi doodle: Seven Earth-size Exoplanets Discovered!
Tämä doodle näytettiin: 23.02.2017
Tämä on maailmanlaajuinen doodle. Kävi ilmi, kaikkien maiden
Linkki doodle kuva: http://www.google.com/logos/doodles/2017/seven-earth-size-exoplanets-discovered-6423181526040576-hp.gif