125α γενέθλια του Giorgio Morandi

125α γενέθλια του Giorgio Morandi
125α γενέθλια του Giorgio Morandi

Όνομα του doodle: 125α γενέθλια του Giorgio Morandi
Doodle αυτή παρουσιάστηκε: 20.07.2015
Χώρες, στην οποία παρουσιάστηκε doodle: Italy
Σύνδεση με doodle εικόνας: http://www.google.com/logos/doodles/2015/giorgio-morandis-125th-birthday-5706505869328384-hp.jpg

Ημέρα των Ευχαριστιών 2003

Ημέρα των Ευχαριστιών 2003
Ημέρα των Ευχαριστιών 2003

Όνομα του doodle: Ημέρα των Ευχαριστιών 2003
Doodle αυτή παρουσιάστηκε: 26.11.2003
Χώρες, στην οποία παρουσιάστηκε doodle: United States
Σύνδεση με doodle εικόνας: http://www.google.com/logos/2003/thanksgiving03.gif