Ημέρα Ανεξαρτησίας Πορτογαλίας 2015

Ημέρα Ανεξαρτησίας Πορτογαλίας 2015
Ημέρα Ανεξαρτησίας Πορτογαλίας 2015

Όνομα του doodle: Ημέρα Ανεξαρτησίας Πορτογαλίας 2015
Doodle αυτή παρουσιάστηκε: 10.06.2015
Χώρες, στην οποία παρουσιάστηκε doodle: Portugal
Σύνδεση με doodle εικόνας: http://www.google.com/logos/doodles/2015/portugal-national-day-2015-5184631137632256-hp.jpg

94α γενέθλια της Τσαβέλα Βάργκας

94α γενέθλια της Τσαβέλα Βάργκας
94α γενέθλια της Τσαβέλα Βάργκας

Όνομα του doodle: 94α γενέθλια της Τσαβέλα Βάργκας
Doodle αυτή παρουσιάστηκε: 17.04.2013
Χώρες, στην οποία παρουσιάστηκε doodle: Costa Rica, Mexico, Spain
Σύνδεση με doodle εικόνας: http://www.google.com/logos/2013/chavela_vargas_94th_birthday-1209006-hp.jpg