Mary G. Ross’ 110th Birthday

Mary G. Ross’ 110th Birthday
Mary G. Ross’ 110th Birthday

Όνομα του doodle: Mary G. Ross’ 110th Birthday
Doodle αυτή παρουσιάστηκε: 09.08.2018
Χώρες, στην οποία παρουσιάστηκε doodle: United States
Σύνδεση με doodle εικόνας: http://www.google.com/logos/doodles/2018/mary-g-ross-110th-birthday-4781894964084736-l.png

372α γενέθλια του Γκότφριντ Βίλχελμ Λάιμπνιτς

372α γενέθλια του Γκότφριντ Βίλχελμ Λάιμπνιτς
372α γενέθλια του Γκότφριντ Βίλχελμ Λάιμπνιτς

Όνομα του doodle: 372α γενέθλια του Γκότφριντ Βίλχελμ Λάιμπνιτς
Doodle αυτή παρουσιάστηκε: 01.07.2018
Χώρες, στην οποία παρουσιάστηκε doodle: Bulgaria, Chile, Czechia, France, Germany, India, Ireland, Latvia, Serbia, Singapore, Slovakia, United Kingdom, United States
Σύνδεση με doodle εικόνας: http://www.google.com/logos/doodles/2018/gottfried-wilhelm-leibnizs-372nd-birthday-4525892901535744-l.png

Ημέρα του π

30th Anniversary of Pi Day!
Ημέρα του π

Όνομα του doodle: 30th Anniversary of Pi Day!
Doodle αυτή παρουσιάστηκε: 14.03.2018
Πρόκειται για παγκόσμια doodle. Αποδείχθηκε για όλες τις χώρες
Λέξη-κλειδί για αυτό doodle: Ημέρα του π
Σύνδεση με doodle εικόνας: http://www.google.com/logos/doodles/2018/30th-anniversary-of-pi-day-6741047248945152.4-l.png

Teachers’ Day 2018 (Thailand)

Teachers' Day 2018 (Thailand)
Teachers’ Day 2018 (Thailand)

Όνομα του doodle: Teachers’ Day 2018 (Thailand)
Doodle αυτή παρουσιάστηκε: 16.01.2018
Χώρες, στην οποία παρουσιάστηκε doodle: Thailand
Σύνδεση με doodle εικόνας: http://www.google.com/logos/doodles/2018/teachers-day-2018-thailand-5371240578547712-law.gif

Teachers’ Day 2018 (Venezuela)

Teachers' Day 2018 (Venezuela)
Teachers’ Day 2018 (Venezuela)

Όνομα του doodle: Teachers’ Day 2018 (Venezuela)
Doodle αυτή παρουσιάστηκε: 15.01.2018
Χώρες, στην οποία παρουσιάστηκε doodle: Venezuela
Σύνδεση με doodle εικόνας: http://www.google.com/logos/doodles/2018/teachers-day-2018-venezuela-6453248402653184-law.gif

Hirotugu Akaike

Hirotugu Akaike’s 90th Birthday
Hirotugu Akaike

Όνομα του doodle: Hirotugu Akaike’s 90th Birthday
Doodle αυτή παρουσιάστηκε: 05.11.2017
Χώρες, στην οποία παρουσιάστηκε doodle: Argentina, Australia, Belarus, Chile, Cuba, Estonia, Greece, Iceland, India, Japan, Lithuania, New Zealand, Peru, Portugal, Singapore, Sweden, Uruguay
Λέξη-κλειδί για αυτό doodle: Hirotugu Akaike
Σύνδεση με doodle εικόνας: http://www.google.com/logos/doodles/2017/hirotugu-akaikes-90th-birthday-5767291382792192-l.png

Teachers’ Day 2017 (Bolivia)

Teachers' Day 2017 (Bolivia)
Teachers’ Day 2017 (Bolivia)

Όνομα του doodle: Teachers’ Day 2017 (Bolivia)
Doodle αυτή παρουσιάστηκε: 06.06.2017
Χώρες, στην οποία παρουσιάστηκε doodle: Bolivia
Σύνδεση με doodle εικόνας: http://www.google.com/logos/doodles/2017/teachers-day-2017-bolivia-6200315018739712-law.gif

Teachers’ Day 2017 (Malaysia)

Teachers' Day 2017 (Malaysia)
Teachers’ Day 2017 (Malaysia)

Όνομα του doodle: Teachers’ Day 2017 (Malaysia)
Doodle αυτή παρουσιάστηκε: 16.05.2017
Χώρες, στην οποία παρουσιάστηκε doodle: Malaysia
Σύνδεση με doodle εικόνας: http://www.google.com/logos/doodles/2017/teachers-day-2017-malaysia-5394833899257856-law.gif

Teachers’ Day 2017 (South Korea, Mexico)

Teachers' Day 2017 (South Korea, Mexico)
Teachers’ Day 2017 (South Korea, Mexico)

Όνομα του doodle: Teachers’ Day 2017 (South Korea, Mexico)
Doodle αυτή παρουσιάστηκε: 15.05.2017
Χώρες, στην οποία παρουσιάστηκε doodle: Mexico, South Korea
Σύνδεση με doodle εικόνας: http://www.google.com/logos/doodles/2017/teachers-day-2017-south-korea-mexico-4922739482689536-law.gif

Teachers’ Day 2017 (Puerto Rico)

Teachers' Day 2017 (Puerto Rico)
Teachers’ Day 2017 (Puerto Rico)

Όνομα του doodle: Teachers’ Day 2017 (Puerto Rico)
Doodle αυτή παρουσιάστηκε: 12.05.2017
Χώρες, στην οποία παρουσιάστηκε doodle: Puerto Rico
Σύνδεση με doodle εικόνας: http://www.google.com/logos/doodles/2017/teachers-day-2017-puerto-rico-4870985328099328-law.gif