117η επέτειος από τη γέννηση της Lyubov Orlova

117η επέτειος από τη γέννηση της Lyubov Orlova
117η επέτειος από τη γέννηση της Lyubov Orlova

Όνομα του doodle: 117η επέτειος από τη γέννηση της Lyubov Orlova
Doodle αυτή παρουσιάστηκε: 11.02.2019
Χώρες, στην οποία παρουσιάστηκε doodle: Russia
Σύνδεση με doodle εικόνας: http://www.google.com/logos/doodles/2019/lyubov-orlovas-117th-birthday-5661247453265920.2-l.png

94η επέτειος από τη γέννηση του Abdul Hafeez Kardar

94η επέτειος από τη γέννηση του Abdul Hafeez Kardar
94η επέτειος από τη γέννηση του Abdul Hafeez Kardar

Όνομα του doodle: 94η επέτειος από τη γέννηση του Abdul Hafeez Kardar
Doodle αυτή παρουσιάστηκε: 17.01.2019
Χώρες, στην οποία παρουσιάστηκε doodle: Pakistan
Σύνδεση με doodle εικόνας: http://www.google.com/logos/doodles/2019/abdul-hafeez-kardars-94th-birthday-6243645018603520-l.png

117η επέτειος από τη γέννηση της Evelyn Dove

117η επέτειος από τη γέννηση της Evelyn Dove
117η επέτειος από τη γέννηση της Evelyn Dove

Όνομα του doodle: 117η επέτειος από τη γέννηση της Evelyn Dove
Doodle αυτή παρουσιάστηκε: 11.01.2019
Χώρες, στην οποία παρουσιάστηκε doodle: Australia, Bosnia & Herzegovina, Croatia, Iceland, Ireland, New Zealand, Singapore, Sweden, United Kingdom, Vietnam
Σύνδεση με doodle εικόνας: http://www.google.com/logos/doodles/2019/evelyn-doves-117th-birthday-5768486042206208-l.png

84α γενέθλια του Hanif Mohammad

84α γενέθλια του Hanif Mohammad
84α γενέθλια του Hanif Mohammad

Όνομα του doodle: 84α γενέθλια του Hanif Mohammad
Doodle αυτή παρουσιάστηκε: 21.12.2018
Χώρες, στην οποία παρουσιάστηκε doodle: Pakistan
Σύνδεση με doodle εικόνας: http://www.google.com/logos/doodles/2018/hanif-mohammads-84th-birthday-6651761321312256.5-l.png

110α γενέθλια της Dolores Olmedo

110α γενέθλια της Dolores Olmedo
110α γενέθλια της Dolores Olmedo

Όνομα του doodle: 110α γενέθλια της Dolores Olmedo
Doodle αυτή παρουσιάστηκε: 14.12.2018
Χώρες, στην οποία παρουσιάστηκε doodle: Mexico
Σύνδεση με doodle εικόνας: http://www.google.com/logos/doodles/2018/dolores-olmedos-110th-birthday-5723789210943488-l.png

Maria Walanda Maramis’ 146th Birthday

Maria Walanda Maramis’ 146th Birthday
Maria Walanda Maramis’ 146th Birthday

Όνομα του doodle: Maria Walanda Maramis’ 146th Birthday
Doodle αυτή παρουσιάστηκε: 01.12.2018
Χώρες, στην οποία παρουσιάστηκε doodle: Indonesia
Σύνδεση με doodle εικόνας: http://www.google.com/logos/doodles/2018/maria-walanda-maramis-146th-birthday-5765245711679488-l.png

119 χρόνια από τη γέννηση του Mestre Bimba

119 χρόνια από τη γέννηση του Mestre Bimba
119 χρόνια από τη γέννηση του Mestre Bimba

Όνομα του doodle: 119 χρόνια από τη γέννηση του Mestre Bimba
Doodle αυτή παρουσιάστηκε: 23.11.2018
Χώρες, στην οποία παρουσιάστηκε doodle: Argentina, Brazil, Chile, Cuba, France, Germany, Ireland, Israel, Peru, Sweden, Switzerland, United Kingdom, Uruguay
Σύνδεση με doodle εικόνας: http://www.google.com/logos/doodles/2018/mestre-bimbas-119th-birthday-4775644914253824-law.gif

58 χρόνια από τη γέννηση της Christy Essien-Igbokwe

58 χρόνια από τη γέννηση της Christy Essien-Igbokwe
58 χρόνια από τη γέννηση της Christy Essien-Igbokwe

Όνομα του doodle: 58 χρόνια από τη γέννηση της Christy Essien-Igbokwe
Doodle αυτή παρουσιάστηκε: 11.11.2018
Χώρες, στην οποία παρουσιάστηκε doodle: Nigeria
Σύνδεση με doodle εικόνας: http://www.google.com/logos/doodles/2018/christy-essien-igbokwes-58th-birthday-4646625505968128-l.png

62α γενέθλια της Stella Adadevoh

62α γενέθλια της Stella Adadevoh
62α γενέθλια της Stella Adadevoh

Όνομα του doodle: 62α γενέθλια της Stella Adadevoh
Doodle αυτή παρουσιάστηκε: 27.10.2018
Χώρες, στην οποία παρουσιάστηκε doodle: Nigeria
Σύνδεση με doodle εικόνας: http://www.google.com/logos/doodles/2018/stella-adadevohs-62nd-birthday-6403099894743040.2-l.png

108α γενέθλια του Τάιρους Ουόνγκ

108α γενέθλια του Τάιρους Ουόνγκ
108α γενέθλια του Τάιρους Ουόνγκ

Όνομα του doodle: 108α γενέθλια του Τάιρους Ουόνγκ
Doodle αυτή παρουσιάστηκε: 25.10.2018
Χώρες, στην οποία παρουσιάστηκε doodle: Argentina, Canada, Chile, Germany, Hong Kong, Iceland, India, Japan, New Zealand, Peru, Serbia, Singapore, Taiwan, Ukraine, United States, Uruguay
Σύνδεση με doodle εικόνας: http://www.google.com/logos/doodles/2018/tyrus-wongs-108th-birthday-6464919774953472-l.png

Διαβάστε περισσότερα «108α γενέθλια του Τάιρους Ουόνγκ»