Dilbert Google Doodle 2002 – 2

Dilbert Google Doodle 2002 - 2
Dilbert Google Doodle 2002 – 2

Όνομα του doodle: Dilbert Google Doodle 2002 – 2
Doodle αυτή παρουσιάστηκε: 21.05.2002
Πρόκειται για παγκόσμια doodle. Αποδείχθηκε για όλες τις χώρες
Σύνδεση με doodle εικόνας: http://www.google.com/logos/2002/dilberttwo.gif

Dilbert Google Doodle 2002 – 1

Dilbert Google Doodle 2002 - 1
Dilbert Google Doodle 2002 – 1

Όνομα του doodle: Dilbert Google Doodle 2002 – 1
Doodle αυτή παρουσιάστηκε: 20.05.2002
Πρόκειται για παγκόσμια doodle. Αποδείχθηκε για όλες τις χώρες
Σύνδεση με doodle εικόνας: http://www.google.com/logos/2002/dilbert1.gif

Γιορτή της Μητέρας 2002

Γιορτή της Μητέρας 2002
Γιορτή της Μητέρας 2002

Όνομα του doodle: Γιορτή της Μητέρας 2002
Doodle αυτή παρουσιάστηκε: 12.05.2002
Χώρες, στην οποία παρουσιάστηκε doodle: Germany, Italy, United States
Σύνδεση με doodle εικόνας: http://www.google.com/logos/2002/mothers_day02.gif

Ημέρα του Παιδιού 2002

Ημέρα του Παιδιού 2002
Ημέρα του Παιδιού 2002

Όνομα του doodle: Ημέρα του Παιδιού 2002
Doodle αυτή παρουσιάστηκε: 05.05.2002
Χώρες, στην οποία παρουσιάστηκε doodle: Japan
Σύνδεση με doodle εικόνας: http://www.google.com/logos/2002/childrens_day02.gif

Ημέρα Αγίου Γεωργίου 2002

Ημέρα Αγίου Γεωργίου 2002
Ημέρα Αγίου Γεωργίου 2002

Όνομα του doodle: Ημέρα Αγίου Γεωργίου 2002
Doodle αυτή παρουσιάστηκε: 23.04.2002
Χώρες, στην οποία παρουσιάστηκε doodle: United Kingdom
Σύνδεση με doodle εικόνας: http://www.google.com/logos/2002/stgeorge02.gif

Ημέρα της Γης 2002

Ημέρα της Γης 2002
Ημέρα της Γης 2002

Όνομα του doodle: Ημέρα της Γης 2002
Doodle αυτή παρουσιάστηκε: 22.04.2002
Πρόκειται για παγκόσμια doodle. Αποδείχθηκε για όλες τις χώρες
Σύνδεση με doodle εικόνας: http://www.google.com/logos/2002/earthday02.gif

Ημέρα Αγίου Πατρικίου 2002

Ημέρα Αγίου Πατρικίου 2002
Ημέρα Αγίου Πατρικίου 2002

Όνομα του doodle: Ημέρα Αγίου Πατρικίου 2002
Doodle αυτή παρουσιάστηκε: 17.03.2002
Χώρες, στην οποία παρουσιάστηκε doodle: Ireland
Σύνδεση με doodle εικόνας: http://www.google.com/logos/2002/stpatricks_02.gif

130ά γενέθλια του Πητ Μοντριάν

130ά γενέθλια του Πητ Μοντριάν
130ά γενέθλια του Πητ Μοντριάν

Όνομα του doodle: 130ά γενέθλια του Πητ Μοντριάν
Doodle αυτή παρουσιάστηκε: 06.03.2002
Πρόκειται για παγκόσμια doodle. Αποδείχθηκε για όλες τις χώρες
Σύνδεση με doodle εικόνας: http://www.google.com/logos/2002/mondrian.gif

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2002 – Τελετή λήξης

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2002 - Τελετή λήξης
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2002 – Τελετή λήξης

Όνομα του doodle: Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2002 – Τελετή λήξης
Doodle αυτή παρουσιάστηκε: 24.02.2002
Πρόκειται για παγκόσμια doodle. Αποδείχθηκε για όλες τις χώρες
Σύνδεση με doodle εικόνας: http://www.google.com/logos/2002/w_olympics_02-12.gif

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2002 – Σκέλετον

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2002 - Σκέλετον
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2002 – Σκέλετον

Όνομα του doodle: Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2002 – Σκέλετον
Doodle αυτή παρουσιάστηκε: 23.02.2002
Πρόκειται για παγκόσμια doodle. Αποδείχθηκε για όλες τις χώρες
Σύνδεση με doodle εικόνας: http://www.google.com/logos/2002/w_olympics_02-11.gif