Εξωγήινοι Google 2000 – 1

Εξωγήινοι Google 2000 - 1
Εξωγήινοι Google 2000 – 1

Όνομα του doodle: Εξωγήινοι Google 2000 – 1
Doodle αυτή παρουσιάστηκε: 01.05.2000
Πρόκειται για παγκόσμια doodle. Αποδείχθηκε για όλες τις χώρες
Σύνδεση με doodle εικόνας: http://www.google.com/logos/2000/doodle_alien1.gif

Καλό Πασχα 2000

Καλό Πασχα 2000
Καλό Πασχα 2000

Όνομα του doodle: Καλό Πασχα 2000
Doodle αυτή παρουσιάστηκε: 23.04.2000
Χώρες, στην οποία παρουσιάστηκε doodle: United States
Σύνδεση με doodle εικόνας: http://www.google.com/logos/2000/easter_logo.jpg

Ημέρα Αγίου Πατρικίου 2000

Ημέρα Αγίου Πατρικίου 2000
Ημέρα Αγίου Πατρικίου 2000

Όνομα του doodle: Ημέρα Αγίου Πατρικίου 2000
Doodle αυτή παρουσιάστηκε: 17.03.2000
Χώρες, στην οποία παρουσιάστηκε doodle: United States
Σύνδεση με doodle εικόνας: http://www.google.com/logos/2000/stpattys.gif

Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου 2000

Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου 2000
Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου 2000

Όνομα του doodle: Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου 2000
Doodle αυτή παρουσιάστηκε: 14.02.2000
Πρόκειται για παγκόσμια doodle. Αποδείχθηκε για όλες τις χώρες
Σύνδεση με doodle εικόνας: http://www.google.com/logos/2000/valentine.gif

Ημέρα της Μαρμότας 2000

Ημέρα της Μαρμότας 2000
Ημέρα της Μαρμότας 2000

Όνομα του doodle: Ημέρα της Μαρμότας 2000
Doodle αυτή παρουσιάστηκε: 02.02.2000
Χώρες, στην οποία παρουσιάστηκε doodle: United States
Σύνδεση με doodle εικόνας: http://www.google.com/logos/2000/groundhog.gif

Ευτυχισμένο το 2000!

Ευτυχισμένο το 2000!
Ευτυχισμένο το 2000!

Όνομα του doodle: Ευτυχισμένο το 2000!
Doodle αυτή παρουσιάστηκε: 01.01.2000
Πρόκειται για παγκόσμια doodle. Αποδείχθηκε για όλες τις χώρες
Σύνδεση με doodle εικόνας: http://www.google.com/logos/2000/logo_newyear.gif

Καλές γιορτές από την Google 1999

Καλές γιορτές από την Google 1999
Καλές γιορτές από την Google 1999

Όνομα του doodle: Καλές γιορτές από την Google 1999
Doodle αυτή παρουσιάστηκε: 25.12.1999
Πρόκειται για παγκόσμια doodle. Αποδείχθηκε για όλες τις χώρες
Σύνδεση με doodle εικόνας: http://www.google.com/logos/1999/snowmanC.gif

Αναζήτηση #1 «Θείος Σαμ»

Αναζήτηση #1 «Θείος Σαμ»

Όνομα του doodle: Αναζήτηση #1 «Θείος Σαμ»
Doodle αυτή παρουσιάστηκε: 30.11.1999
Χώρες, στην οποία παρουσιάστηκε doodle: United States
Σύνδεση με doodle εικόνας: http://www.google.com/logos/1999/unclesam2.gif

Αναζήτηση #2 «Θείος Σαμ»

Αναζήτηση #2 «Θείος Σαμ»

Όνομα του doodle: Αναζήτηση #2 «Θείος Σαμ»
Doodle αυτή παρουσιάστηκε: 30.11.1999
Χώρες, στην οποία παρουσιάστηκε doodle: United States
Σύνδεση με doodle εικόνας: http://www.google.com/logos/1999/unclesam.gif

Ημέρα των Ευχαριστιών 1999

Ημέρα των Ευχαριστιών 1999
Ημέρα των Ευχαριστιών 1999

Όνομα του doodle: Ημέρα των Ευχαριστιών 1999
Doodle αυτή παρουσιάστηκε: 23.11.1999
Χώρες, στην οποία παρουσιάστηκε doodle: United States
Σύνδεση με doodle εικόνας: http://www.google.com/logos/1999/turkey_home2.gif