Εθνική Εβδομάδα Βιβλιοθηκών 2005

Εθνική Εβδομάδα Βιβλιοθηκών 2005
Εθνική Εβδομάδα Βιβλιοθηκών 2005

Όνομα του doodle: Εθνική Εβδομάδα Βιβλιοθηκών 2005
Doodle αυτή παρουσιάστηκε: 10.04.2005
Χώρες, στην οποία παρουσιάστηκε doodle: United States
Σύνδεση με doodle εικόνας: http://www.google.com/logos/2005/natl_library.gif

152α γενέθλια του Βίνσεντ βαν Γκογκ

152α γενέθλια του Βίνσεντ βαν Γκογκ
152α γενέθλια του Βίνσεντ βαν Γκογκ

Όνομα του doodle: 152α γενέθλια του Βίνσεντ βαν Γκογκ
Doodle αυτή παρουσιάστηκε: 29.03.2005
Πρόκειται για παγκόσμια doodle. Αποδείχθηκε για όλες τις χώρες
Σύνδεση με doodle εικόνας: http://www.google.com/logos/2005/van_gogh.gif

Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό 2005

Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό 2005
Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό 2005

Όνομα του doodle: Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό 2005
Doodle αυτή παρουσιάστηκε: 22.03.2005
Πρόκειται για παγκόσμια doodle. Αποδείχθηκε για όλες τις χώρες
Σύνδεση με doodle εικόνας: http://www.google.com/logos/2005/water_day05.gif

Περσικό Νέο Έτος 2005

Περσικό Νέο Έτος 2005
Περσικό Νέο Έτος 2005

Όνομα του doodle: Περσικό Νέο Έτος 2005
Doodle αυτή παρουσιάστηκε: 20.03.2005
Χώρες, στην οποία παρουσιάστηκε doodle: Afghanistan, United Arab Emirates
Σύνδεση με doodle εικόνας: http://www.google.com/logos/2005/persian_newyear05.gif

Ημέρα Αγίου Πατρικίου 2005

Ημέρα Αγίου Πατρικίου 2005
Ημέρα Αγίου Πατρικίου 2005

Όνομα του doodle: Ημέρα Αγίου Πατρικίου 2005
Doodle αυτή παρουσιάστηκε: 16.03.2005
Χώρες, στην οποία παρουσιάστηκε doodle: Australia, Canada, Ireland, United Kingdom, United States
Σύνδεση με doodle εικόνας: http://www.google.com/logos/2005/stpatricks_05.gif

Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας 2005

Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας 2005
Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας 2005

Όνομα του doodle: Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας 2005
Doodle αυτή παρουσιάστηκε: 08.03.2005
Πρόκειται για παγκόσμια doodle. Αποδείχθηκε για όλες τις χώρες
Σύνδεση με doodle εικόνας: http://www.google.com/logos/2005/intl_women_sm.png

Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου 2005

Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου 2005
Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου 2005

Όνομα του doodle: Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου 2005
Doodle αυτή παρουσιάστηκε: 14.02.2005
Πρόκειται για παγκόσμια doodle. Αποδείχθηκε για όλες τις χώρες
Σύνδεση με doodle εικόνας: http://www.google.com/logos/2005/valentine05.gif

Σεληνιακό Νέο Έτος 2005 – Κορέα

Σεληνιακό Νέο Έτος 2005 - Κορέα
Σεληνιακό Νέο Έτος 2005 – Κορέα

Όνομα του doodle: Σεληνιακό Νέο Έτος 2005 – Κορέα
Doodle αυτή παρουσιάστηκε: 09.02.2005
Χώρες, στην οποία παρουσιάστηκε doodle: South Korea
Σύνδεση με doodle εικόνας: http://www.google.com/logos/2005/lunarnewyear05.gif

Σεληνιακό Νέο Έτος 2005 – Κίνα

Σεληνιακό Νέο Έτος 2005 - Κίνα
Σεληνιακό Νέο Έτος 2005 – Κίνα

Όνομα του doodle: Σεληνιακό Νέο Έτος 2005 – Κίνα
Doodle αυτή παρουσιάστηκε: 08.02.2005
Χώρες, στην οποία παρουσιάστηκε doodle: Brunei, China, Hong Kong, Singapore, Taiwan, Trinidad & Tobago, Vietnam
Σύνδεση με doodle εικόνας: http://www.google.com/logos/2005/lunarnewyear05c.gif

Ημέρα Αυστραλίας 2005

Ημέρα Αυστραλίας 2005
Ημέρα Αυστραλίας 2005

Όνομα του doodle: Ημέρα Αυστραλίας 2005
Doodle αυτή παρουσιάστηκε: 25.01.2005
Χώρες, στην οποία παρουσιάστηκε doodle: Australia
Σύνδεση με doodle εικόνας: http://www.google.com/logos/2005/australia_day05.gif