528α γενέθλια του Μιχαήλ Αγγέλου

528α γενέθλια του Μιχαήλ Αγγέλου
528α γενέθλια του Μιχαήλ Αγγέλου

Όνομα του doodle: 528α γενέθλια του Μιχαήλ Αγγέλου
Doodle αυτή παρουσιάστηκε: 05.03.2003
Πρόκειται για παγκόσμια doodle. Αποδείχθηκε για όλες τις χώρες
Σύνδεση με doodle εικόνας: http://www.google.com/logos/2003/michelangelo.gif

Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου 2003

Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου 2003
Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου 2003

Όνομα του doodle: Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου 2003
Doodle αυτή παρουσιάστηκε: 14.02.2003
Πρόκειται για παγκόσμια doodle. Αποδείχθηκε για όλες τις χώρες
Σύνδεση με doodle εικόνας: http://www.google.com/logos/2003/valentine03.gif

Σεληνιακό Νέο Έτος 2003

Σεληνιακό Νέο Έτος 2003
Σεληνιακό Νέο Έτος 2003

Όνομα του doodle: Σεληνιακό Νέο Έτος 2003
Doodle αυτή παρουσιάστηκε: 31.01.2003
Πρόκειται για παγκόσμια doodle. Αποδείχθηκε για όλες τις χώρες
Σύνδεση με doodle εικόνας: http://www.google.com/logos/2003/lunarnewyear03.gif

Ημέρα Αυστραλίας 2003

Ημέρα Αυστραλίας 2003
Ημέρα Αυστραλίας 2003

Όνομα του doodle: Ημέρα Αυστραλίας 2003
Doodle αυτή παρουσιάστηκε: 25.01.2003
Χώρες, στην οποία παρουσιάστηκε doodle: Australia
Σύνδεση με doodle εικόνας: http://www.google.com/logos/2003/australia_day.gif

Ημέρα Δρος Μάρτιν Λούθερ Κινγκ 2003

Ημέρα Δρος Μάρτιν Λούθερ Κινγκ 2003
Ημέρα Δρος Μάρτιν Λούθερ Κινγκ 2003

Όνομα του doodle: Ημέρα Δρος Μάρτιν Λούθερ Κινγκ 2003
Doodle αυτή παρουσιάστηκε: 19.01.2003
Χώρες, στην οποία παρουσιάστηκε doodle: United States
Σύνδεση με doodle εικόνας: http://www.google.com/logos/2003/mlk.gif

Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2003!

Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2003!
Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2003!

Όνομα του doodle: Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2003!
Doodle αυτή παρουσιάστηκε: 01.01.2003
Πρόκειται για παγκόσμια doodle. Αποδείχθηκε για όλες τις χώρες
Σύνδεση με doodle εικόνας: http://www.google.com/logos/2003/newyear03.gif

Καλές γιορτές από την Google 2002 – 5

Καλές γιορτές από την Google 2002 - 5
Καλές γιορτές από την Google 2002 – 5

Όνομα του doodle: Καλές γιορτές από την Google 2002 – 5
Doodle αυτή παρουσιάστηκε: 27.12.2002
Πρόκειται για παγκόσμια doodle. Αποδείχθηκε για όλες τις χώρες
Σύνδεση με doodle εικόνας: http://www.google.com/logos/2002/winter_holiday_02_fifth.gif

Καλές γιορτές από την Google 2002 – 4

Καλές γιορτές από την Google 2002 - 4
Καλές γιορτές από την Google 2002 – 4

Όνομα του doodle: Καλές γιορτές από την Google 2002 – 4
Doodle αυτή παρουσιάστηκε: 26.12.2002
Πρόκειται για παγκόσμια doodle. Αποδείχθηκε για όλες τις χώρες
Σύνδεση με doodle εικόνας: http://www.google.com/logos/2002/winter_holiday_02_quad.gif

Καλές γιορτές από την Google 2002 – 3

Καλές γιορτές από την Google 2002 - 3
Καλές γιορτές από την Google 2002 – 3

Όνομα του doodle: Καλές γιορτές από την Google 2002 – 3
Doodle αυτή παρουσιάστηκε: 25.12.2002
Πρόκειται για παγκόσμια doodle. Αποδείχθηκε για όλες τις χώρες
Σύνδεση με doodle εικόνας: http://www.google.com/logos/2002/winter_holiday_02_III.gif

Καλές γιορτές από την Google 2002 – 2

Καλές γιορτές από την Google 2002 - 2
Καλές γιορτές από την Google 2002 – 2

Όνομα του doodle: Καλές γιορτές από την Google 2002 – 2
Doodle αυτή παρουσιάστηκε: 24.12.2002
Πρόκειται για παγκόσμια doodle. Αποδείχθηκε για όλες τις χώρες
Σύνδεση με doodle εικόνας: http://www.google.com/logos/2002/winter_holiday_02_deux.gif