Καλές γιορτές από την Google 2006 – 5

Καλές γιορτές από την Google 2006 - 5
Καλές γιορτές από την Google 2006 – 5

Όνομα του doodle: Καλές γιορτές από την Google 2006 – 5
Doodle αυτή παρουσιάστηκε: 25.12.2006
Πρόκειται για παγκόσμια doodle. Αποδείχθηκε για όλες τις χώρες
Σύνδεση με doodle εικόνας: http://www.google.com/logos/2006/holiday06_5.gif

Καλές γιορτές από την Google 2006 – 4

Καλές γιορτές από την Google 2006 - 4
Καλές γιορτές από την Google 2006 – 4

Όνομα του doodle: Καλές γιορτές από την Google 2006 – 4
Doodle αυτή παρουσιάστηκε: 24.12.2006
Πρόκειται για παγκόσμια doodle. Αποδείχθηκε για όλες τις χώρες
Σύνδεση με doodle εικόνας: http://www.google.com/logos/2006/holiday06_4.gif

Καλές γιορτές από την Google 2006 – 3

Καλές γιορτές από την Google 2006 - 3
Καλές γιορτές από την Google 2006 – 3

Όνομα του doodle: Καλές γιορτές από την Google 2006 – 3
Doodle αυτή παρουσιάστηκε: 23.12.2006
Πρόκειται για παγκόσμια doodle. Αποδείχθηκε για όλες τις χώρες
Σύνδεση με doodle εικόνας: http://www.google.com/logos/2006/holiday06_3.gif

Καλές γιορτές από την Google 2006 – 2

Καλές γιορτές από την Google 2006 - 2
Καλές γιορτές από την Google 2006 – 2

Όνομα του doodle: Καλές γιορτές από την Google 2006 – 2
Doodle αυτή παρουσιάστηκε: 22.12.2006
Πρόκειται για παγκόσμια doodle. Αποδείχθηκε για όλες τις χώρες
Σύνδεση με doodle εικόνας: http://www.google.com/logos/2006/holiday06_2.gif

Καλές γιορτές από την Google 2006 – 1

Καλές γιορτές από την Google 2006 - 1
Καλές γιορτές από την Google 2006 – 1

Όνομα του doodle: Καλές γιορτές από την Google 2006 – 1
Doodle αυτή παρουσιάστηκε: 21.12.2006
Πρόκειται για παγκόσμια doodle. Αποδείχθηκε για όλες τις χώρες
Σύνδεση με doodle εικόνας: http://www.google.com/logos/2006/holiday06_1.gif

Ημέρα των Ευχαριστιών 2006

Ημέρα των Ευχαριστιών 2006
Ημέρα των Ευχαριστιών 2006

Όνομα του doodle: Ημέρα των Ευχαριστιών 2006
Doodle αυτή παρουσιάστηκε: 23.11.2006
Χώρες, στην οποία παρουσιάστηκε doodle: United States
Σύνδεση με doodle εικόνας: http://www.google.com/logos/2006/thanksgiving06.gif

Ημέρα Μνήμης 2006

Ημέρα Μνήμης 2006
Ημέρα Μνήμης 2006

Όνομα του doodle: Ημέρα Μνήμης 2006
Doodle αυτή παρουσιάστηκε: 11.11.2006
Χώρες, στην οποία παρουσιάστηκε doodle: Canada, United Kingdom
Σύνδεση με doodle εικόνας: http://www.google.com/logos/2006/poppy06.gif

Doodle 4 Google 2006 – Ηνωμένο Βασίλειο από την Katherine Chisnall

Doodle 4 Google 2006 - Ηνωμένο Βασίλειο από την Katherine Chisnall
Doodle 4 Google 2006 – Ηνωμένο Βασίλειο από την Katherine Chisnall

Όνομα του doodle: Doodle 4 Google 2006 – Ηνωμένο Βασίλειο από την Katherine Chisnall
Doodle αυτή παρουσιάστηκε: 07.11.2006
Χώρες, στην οποία παρουσιάστηκε doodle: United Kingdom
Σύνδεση με doodle εικόνας: http://www.google.com/logos/2006/uk_doodle4google06.gif

Χάλοουϊν 2006

Χάλοουϊν 2006
Χάλοουϊν 2006

Όνομα του doodle: Χάλοουϊν 2006
Doodle αυτή παρουσιάστηκε: 30.10.2006
Πρόκειται για παγκόσμια doodle. Αποδείχθηκε για όλες τις χώρες
Σύνδεση με doodle εικόνας: http://www.google.com/logos/2006/halloween06.gif

Ημέρα των Ευχαριστιών Καναδά 2006

Ημέρα των Ευχαριστιών Καναδά 2006
Ημέρα των Ευχαριστιών Καναδά 2006

Όνομα του doodle: Ημέρα των Ευχαριστιών Καναδά 2006
Doodle αυτή παρουσιάστηκε: 09.10.2006
Χώρες, στην οποία παρουσιάστηκε doodle: Canada
Σύνδεση με doodle εικόνας: http://www.google.com/logos/2006/thanksgiving_ca06.gif