98α γενέθλια της Lucy Tejada

98α γενέθλια της Lucy Tejada
98α γενέθλια της Lucy Tejada

Όνομα του doodle: 98α γενέθλια της Lucy Tejada
Doodle αυτή παρουσιάστηκε: 09.10.2018
Χώρες, στην οποία παρουσιάστηκε doodle: Colombia
Σύνδεση με doodle εικόνας: http://www.google.com/logos/doodles/2018/lucy-tejadas-98th-birthday-4559737243828224.2-l.png

Ημέρα Ανεξαρτησίας της Κροατίας 2018

Ημέρα Ανεξαρτησίας της Κροατίας 2018
Ημέρα Ανεξαρτησίας της Κροατίας 2018

Όνομα του doodle: Ημέρα Ανεξαρτησίας της Κροατίας 2018
Doodle αυτή παρουσιάστηκε: 08.10.2018
Χώρες, στην οποία παρουσιάστηκε doodle: Croatia
Σύνδεση με doodle εικόνας: http://www.google.com/logos/doodles/2018/croatia-independence-day-2018-5773328169041920-law.gif

Thanksgiving 2018 (Canada)

Thanksgiving 2018 (Canada)
Thanksgiving 2018 (Canada)

Όνομα του doodle: Thanksgiving 2018 (Canada)
Doodle αυτή παρουσιάστηκε: 08.10.2018
Χώρες, στην οποία παρουσιάστηκε doodle: Canada
Σύνδεση με doodle εικόνας: http://www.google.com/logos/doodles/2018/thanksgiving-2018-canada-5162723468902400.2-l.png

Ημέρα των Δασκάλων 2018 (Λετονία)

Ημέρα των Δασκάλων 2018 (Λετονία)
Ημέρα των Δασκάλων 2018 (Λετονία)

Όνομα του doodle: Ημέρα των Δασκάλων 2018 (Λετονία)
Doodle αυτή παρουσιάστηκε: 07.10.2018
Χώρες, στην οποία παρουσιάστηκε doodle: Latvia
Σύνδεση με doodle εικόνας: http://www.google.com/logos/doodles/2018/teachers-day-2018-latvia-4758445113737216-law.gif

Εκλογές Βραζιλίας 2018

Εκλογές Βραζιλίας 2018
Εκλογές Βραζιλίας 2018

Όνομα του doodle: Εκλογές Βραζιλίας 2018
Doodle αυτή παρουσιάστηκε: 07.10.2018
Χώρες, στην οποία παρουσιάστηκε doodle: Brazil
Σύνδεση με doodle εικόνας: http://www.google.com/logos/doodles/2018/brazil-elections-2018-5975589587517440-l.png

Θερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες Νέων

Καλοκαιρινοί Ολυμπιακοί Αγώνες Νέων 2018
Θερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες Νέων

Όνομα του doodle: Καλοκαιρινοί Ολυμπιακοί Αγώνες Νέων 2018
Doodle αυτή παρουσιάστηκε: 06.10.2018
Πρόκειται για παγκόσμια doodle. Αποδείχθηκε για όλες τις χώρες
Λέξη-κλειδί για αυτό doodle: Θερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες Νέων
Σύνδεση με doodle εικόνας: http://www.google.com/logos/doodles/2018/2018-summer-youth-olympic-games-5294493673717760-law.gif

Εκλογές Λετονίας 2018

Εκλογές Λετονίας 2018
Εκλογές Λετονίας 2018

Όνομα του doodle: Εκλογές Λετονίας 2018
Doodle αυτή παρουσιάστηκε: 06.10.2018
Χώρες, στην οποία παρουσιάστηκε doodle: Latvia
Σύνδεση με doodle εικόνας: http://www.google.com/logos/doodles/2018/latvian-elections-2018-6147652419846144.2-l.png

Ημέρα των Δασκάλων 2018 (διάφορες χώρες)

Ημέρα των Δασκάλων 2018 (διάφορες χώρες)
Ημέρα των Δασκάλων 2018 (διάφορες χώρες)

Όνομα του doodle: Ημέρα των Δασκάλων 2018 (διάφορες χώρες)
Doodle αυτή παρουσιάστηκε: 05.10.2018
Χώρες, στην οποία παρουσιάστηκε doodle: Bulgaria, Canada, Estonia, Lithuania, Moldova, New Zealand, Philippines, Portugal, Romania, Russia
Σύνδεση με doodle εικόνας: http://www.google.com/logos/doodles/2018/teachers-day-2018-multiple-countries-6618844691955712-law.gif

Ημέρα του Παιδιού 2018 (Σιγκαπούρη)

Ημέρα του Παιδιού 2018 (Σιγκαπούρη)
Ημέρα του Παιδιού 2018 (Σιγκαπούρη)

Όνομα του doodle: Ημέρα του Παιδιού 2018 (Σιγκαπούρη)
Doodle αυτή παρουσιάστηκε: 05.10.2018
Χώρες, στην οποία παρουσιάστηκε doodle: Singapore
Σύνδεση με doodle εικόνας: http://www.google.com/logos/doodles/2018/childrens-day-2018-singapore-5004342863069184-l.png

Ημέρα Ενοποίησης της Γερμανίας 2018

Ημέρα Ενοποίησης της Γερμανίας 2018
Ημέρα Ενοποίησης της Γερμανίας 2018

Όνομα του doodle: Ημέρα Ενοποίησης της Γερμανίας 2018
Doodle αυτή παρουσιάστηκε: 03.10.2018
Χώρες, στην οποία παρουσιάστηκε doodle: Germany
Σύνδεση με doodle εικόνας: http://www.google.com/logos/doodles/2018/german-reunification-day-2018-4536782388461568.2-l.png