89α γενέθλια του Shamsur Rahman

89α γενέθλια του Shamsur Rahman
89α γενέθλια του Shamsur Rahman

Όνομα του doodle: 89α γενέθλια του Shamsur Rahman
Doodle αυτή παρουσιάστηκε: 23.10.2018
Χώρες, στην οποία παρουσιάστηκε doodle: Bangladesh
Σύνδεση με doodle εικόνας: http://www.google.com/logos/doodles/2018/shamsur-rahmans-89th-birthday-6334008098029568-law.gif

124α γενέθλια της Βαρβάρα Στεπάνοβα

124α γενέθλια της Βαρβάρα Στεπάνοβα
124α γενέθλια της Βαρβάρα Στεπάνοβα

Όνομα του doodle: 124α γενέθλια της Βαρβάρα Στεπάνοβα
Doodle αυτή παρουσιάστηκε: 22.10.2018
Χώρες, στην οποία παρουσιάστηκε doodle: Russia
Σύνδεση με doodle εικόνας: http://www.google.com/logos/doodles/2018/varvara-stepanovas-124th-birthday-4663066103906304-law.gif

Γιορτή της Μητέρας 2018 (Αργεντινή)

Γιορτή της Μητέρας 2018 (Αργεντινή)
Γιορτή της Μητέρας 2018 (Αργεντινή)

Όνομα του doodle: Γιορτή της Μητέρας 2018 (Αργεντινή)
Doodle αυτή παρουσιάστηκε: 21.10.2018
Χώρες, στην οποία παρουσιάστηκε doodle: Argentina
Σύνδεση με doodle εικόνας: http://www.google.com/logos/doodles/2018/mothers-day-2018-argentina-6061108157743104-l.png

Professor Dr. Rawee Pawilai’s 93rd Birthday

Professor Dr. Rawee Pawilai’s 93rd Birthday
Professor Dr. Rawee Pawilai’s 93rd Birthday

Όνομα του doodle: Professor Dr. Rawee Pawilai’s 93rd Birthday
Doodle αυτή παρουσιάστηκε: 18.10.2018
Χώρες, στην οποία παρουσιάστηκε doodle: Thailand
Σύνδεση με doodle εικόνας: http://www.google.com/logos/doodles/2018/rawee-pawilais-93rd-birthday-5379275724161024.2-l.png

Laura Esther Rodríguez Dulanto’s 146th Birthday

Laura Esther Rodríguez Dulanto’s 146th Birthday
Laura Esther Rodríguez Dulanto’s 146th Birthday

Όνομα του doodle: Laura Esther Rodríguez Dulanto’s 146th Birthday
Doodle αυτή παρουσιάστηκε: 18.10.2018
Χώρες, στην οποία παρουσιάστηκε doodle: Peru
Σύνδεση με doodle εικόνας: http://www.google.com/logos/doodles/2018/laura-esther-rodriguez-dulantos-146th-birthday-5675635916668928-l.png

Chiquinha Gonzaga’s 171st Birthday

Chiquinha Gonzaga’s 171st Birthday
Chiquinha Gonzaga’s 171st Birthday

Όνομα του doodle: Chiquinha Gonzaga’s 171st Birthday
Doodle αυτή παρουσιάστηκε: 17.10.2018
Χώρες, στην οποία παρουσιάστηκε doodle: Brazil
Σύνδεση με doodle εικόνας: http://www.google.com/logos/doodles/2018/chiquinha-gonzagas-171st-birthday-6457836031705088-law.gif

Lachhu Maharaj’s 111th Birthday

Lachhu Maharaj’s 111th Birthday
Lachhu Maharaj’s 111th Birthday

Όνομα του doodle: Lachhu Maharaj’s 111th Birthday
Doodle αυτή παρουσιάστηκε: 16.10.2018
Χώρες, στην οποία παρουσιάστηκε doodle: India
Σύνδεση με doodle εικόνας: http://www.google.com/logos/doodles/2018/lachhu-maharajs-111th-birthday-5565443598188544.5-l.png

Lachhu Maharaj’s 74th Birthday

Lachhu Maharaj’s 74th Birthday
Lachhu Maharaj’s 74th Birthday

Όνομα του doodle: Lachhu Maharaj’s 74th Birthday
Doodle αυτή παρουσιάστηκε: 16.10.2018
Χώρες, στην οποία παρουσιάστηκε doodle: India
Σύνδεση με doodle εικόνας: http://www.google.com/logos/doodles/2018/lachhu-maharajs-111th-birthday-5565443598188544.5-l.png

Ημέρα των Δασκάλων 2018 (Χιλή)

Ημέρα των Δασκάλων 2018 (Χιλή)
Ημέρα των Δασκάλων 2018 (Χιλή)

Όνομα του doodle: Ημέρα των Δασκάλων 2018 (Χιλή)
Doodle αυτή παρουσιάστηκε: 16.10.2018
Χώρες, στην οποία παρουσιάστηκε doodle: Chile
Σύνδεση με doodle εικόνας: http://www.google.com/logos/doodles/2018/teachers-day-2018-chile-5685637150670848-law.gif

Ημέρα των Δασκάλων 2018 (Πολωνία)

Ημέρα των Δασκάλων 2018 (Πολωνία)
Ημέρα των Δασκάλων 2018 (Πολωνία)

Όνομα του doodle: Ημέρα των Δασκάλων 2018 (Πολωνία)
Doodle αυτή παρουσιάστηκε: 14.10.2018
Χώρες, στην οποία παρουσιάστηκε doodle: Poland
Σύνδεση με doodle εικόνας: http://www.google.com/logos/doodles/2018/teachers-day-2018-poland-4618434682814464-law.gif