Ημέρα μνήμης της ιδρύτριας του Ca Trù 2020

Ημέρα μνήμης της ιδρύτριας του Ca Trù 2020
Ημέρα μνήμης της ιδρύτριας του Ca Trù 2020

Όνομα του doodle: Ημέρα μνήμης της ιδρύτριας του Ca Trù 2020
Doodle αυτή παρουσιάστηκε: 23.02.2020
Χώρες, στην οποία παρουσιάστηκε doodle: Vietnam
Σύνδεση με doodle εικόνας: http://www.google.com/logos/doodles/2020/ca-trus-founder-commemoration-day-2020-6753651837108297.2-l.png

Carnaval de Barranquilla

Carnaval de Barranquilla
Carnaval de Barranquilla

Όνομα του doodle: Carnaval de Barranquilla
Doodle αυτή παρουσιάστηκε: 22.02.2020
Χώρες, στην οποία παρουσιάστηκε doodle: Colombia, U.S. Virgin Islands
Σύνδεση με doodle εικόνας: http://www.google.com/logos/doodles/2020/carnaval-de-barranquilla-6753651837108295.4-l.png

91 χρόνια από τη γέννηση του Chespirito

91 χρόνια από τη γέννηση του Chespirito
91 χρόνια από τη γέννηση του Chespirito

Όνομα του doodle: 91 χρόνια από τη γέννηση του Chespirito
Doodle αυτή παρουσιάστηκε: 21.02.2020
Χώρες, στην οποία παρουσιάστηκε doodle: Argentina, Brazil, Chile, Cuba, Iceland, Italy, Mexico, Peru, U.S. Virgin Islands, United States
Σύνδεση με doodle εικόνας: http://www.google.com/logos/doodles/2020/chespiritos-91st-birthday-6753651837108294.3-l.png

100 χρόνια από τη γέννηση του Jaan Kross

100 χρόνια από τη γέννηση του Jaan Kross
100 χρόνια από τη γέννηση του Jaan Kross

Όνομα του doodle: 100 χρόνια από τη γέννηση του Jaan Kross
Doodle αυτή παρουσιάστηκε: 19.02.2020
Χώρες, στην οποία παρουσιάστηκε doodle: Bosnia & Herzegovina, Croatia, Cuba, Estonia, Iceland, Latvia, Lithuania, Vietnam
Σύνδεση με doodle εικόνας: http://www.google.com/logos/doodles/2020/jaan-kross-100th-birthday-6753651837108293-l.png

Lithuania Independence Day 2020

Lithuania Independence Day 2020
Lithuania Independence Day 2020

Όνομα του doodle: Lithuania Independence Day 2020
Doodle αυτή παρουσιάστηκε: 16.02.2020
Χώρες, στην οποία παρουσιάστηκε doodle: Lithuania
Σύνδεση με doodle εικόνας: http://www.google.com/logos/doodles/2020/lithuania-national-day-2020-6753651837108292-law.gif

115 χρόνια από τη γέννηση της Nise da Silveira

115 χρόνια από τη γέννηση της Nise da Silveira
115 χρόνια από τη γέννηση της Nise da Silveira

Όνομα του doodle: 115 χρόνια από τη γέννηση της Nise da Silveira
Doodle αυτή παρουσιάστηκε: 15.02.2020
Χώρες, στην οποία παρουσιάστηκε doodle: Argentina, Brazil, Chile, Italy, Peru, Vietnam
Σύνδεση με doodle εικόνας: http://www.google.com/logos/doodles/2020/nise-da-silveiras-115th-birthday-6753651837108291.3-l.png

Irena Sendlerowa

110 χρόνια από τη γέννηση της Irena Sendlerowa
Irena Sendlerowa

Όνομα του doodle: 110 χρόνια από τη γέννηση της Irena Sendlerowa
Doodle αυτή παρουσιάστηκε: 15.02.2020
Πρόκειται για παγκόσμια doodle. Αποδείχθηκε για όλες τις χώρες
Λέξη-κλειδί για αυτό doodle: Irena Sendlerowa
Σύνδεση με doodle εικόνας: http://www.google.com/logos/doodles/2020/irena-sendlerowas-110th-birthday-6753651837108289-l.png

Serbia National Day 2020

Serbia National Day 2020
Serbia National Day 2020

Όνομα του doodle: Serbia National Day 2020
Doodle αυτή παρουσιάστηκε: 15.02.2020
Χώρες, στην οποία παρουσιάστηκε doodle: Serbia
Σύνδεση με doodle εικόνας: http://www.google.com/logos/doodles/2020/serbia-national-day-2020-6753651837108717-law.gif

200 χρόνια από τη γέννηση της Susan B. Anthony

200 χρόνια από τη γέννηση της Susan B. Anthony
200 χρόνια από τη γέννηση της Susan B. Anthony

Όνομα του doodle: 200 χρόνια από τη γέννηση της Susan B. Anthony
Doodle αυτή παρουσιάστηκε: 15.02.2020
Χώρες, στην οποία παρουσιάστηκε doodle: U.S. Virgin Islands, United States
Σύνδεση με doodle εικόνας: http://www.google.com/logos/doodles/2020/susan-b-anthonys-200th-birthday-6753651837108290-l.png

Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου 2020

Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου 2020
Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου

Όνομα του doodle: Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου 2020
Doodle αυτή παρουσιάστηκε: 14.02.2020
Πρόκειται για παγκόσμια doodle. Αποδείχθηκε για όλες τις χώρες
Λέξη-κλειδί για αυτό doodle: Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου
Σύνδεση με doodle εικόνας: http://www.google.com/logos/doodles/2020/valentines-day-2020-6753651837108288-law.gif