146 години от рождението на Алис Саломон

146 години от рождението на Алис Саломон
146 години от рождението на Алис Саломон

Името на doodle: 146 години от рождението на Алис Саломон
Този doodle е показано: 19.04.2018
Страни, в които doodle е показано: Germany
Връзка към изображение doodle: http://www.google.com/logos/doodles/2018/alice-salomons-146th-birthday-4616594423545856-l.png

104 години от рождението на Орхан Вели Каник

104 години от рождението на Орхан Вели Каник
104 години от рождението на Орхан Вели Каник

Името на doodle: 104 години от рождението на Орхан Вели Каник
Този doodle е показано: 13.04.2018
Страни, в които doodle е показано: Turkey
Връзка към изображение doodle: http://www.google.com/logos/doodles/2018/orhan-veli-kanks-104th-birthday-6094338051276800.2-law.gif

114 години от рождението на К. Л. Сайгал

114 години от рождението на К. Л. Сайгал
114 години от рождението на К. Л. Сайгал

Името на doodle: 114 години от рождението на К. Л. Сайгал
Този doodle е показано: 11.04.2018
Страни, в които doodle е показано: India
Връзка към изображение doodle: http://www.google.com/logos/doodles/2018/k-l-saigals-114th-birthday-4586126462418944.2-l.png

104 години от рождението на Мария Феликс

104 години от рождението на Мария Феликс
104 години от рождението на Мария Феликс

Името на doodle: 104 години от рождението на Мария Феликс
Този doodle е показано: 08.04.2018
Страни, в които doodle е показано: Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominican Republic, El Salvador, Guatemala, Honduras, Iceland, Japan, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru, Serbia, Singapore, United States, Uruguay
Връзка към изображение doodle: http://www.google.com/logos/doodles/2018/maria-felixs-104th-birthday-5182247790444544.2-l.png

John Harrison longitude

325 години от рождението на Джон Харисън
John Harrison longitude

Името на doodle: 325 години от рождението на Джон Харисън
Този doodle е показано: 03.04.2018
Страни, в които doodle е показано: Bulgaria, Chile, Czechia, Estonia, Germany, Greece, Ireland, Israel, Italy, Peru, Portugal, Serbia, Slovakia, Spain, Sweden, Ukraine, United Kingdom, United States
Ключова дума за този doodle: John Harrison longitude
Връзка към изображение doodle: http://www.google.com/logos/doodles/2018/john-harrisons-325th-birthday-5799427074686976-l.png

107 години от рождението на Марио Пани

107 години от рождението на Марио Пани
107 години от рождението на Марио Пани

Името на doodle: 107 години от рождението на Марио Пани
Този doodle е показано: 29.03.2018
Страни, в които doodle е показано: Mexico
Връзка към изображение doodle: http://www.google.com/logos/doodles/2018/mario-panis-107th-birthday-4879364280811520.3-l.png

310 години от рождението на Хана Глас

310 години от рождението на Хана Глас
310 години от рождението на Хана Глас

Името на doodle: 310 години от рождението на Хана Глас
Този doodle е показано: 28.03.2018
Страни, в които doodle е показано: Australia, Bolivia, Costa Rica, Croatia, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Iceland, Japan, Mexico, New Zealand, Nicaragua, Panama, Paraguay, Puerto Rico, Serbia, Singapore, Slovenia, Sweden, United Kingdom, United States, Venezuela
Връзка към изображение doodle: http://www.google.com/logos/doodles/2018/hannah-glasses-310th-birthday-5894265455509504.4-l.png

102 години от рождението на Устад Бисмила Кан

102 години от рождението на Устад Бисмила Кан
102 години от рождението на Устад Бисмила Кан

Името на doodle: 102 години от рождението на Устад Бисмила Кан
Този doodle е показано: 21.03.2018
Страни, в които doodle е показано: India
Връзка към изображение doodle: http://www.google.com/logos/doodles/2018/ustad-bismillah-khans-102nd-birthday-6753651837108224.2-l.png

52 години от рождението на Исидро Балденегро Лопес

52 години от рождението на Исидро Балденегро Лопес
52 години от рождението на Исидро Балденегро Лопес

Името на doodle: 52 години от рождението на Исидро Балденегро Лопес
Този doodle е показано: 18.03.2018
Страни, в които doodle е показано: Mexico
Връзка към изображение doodle: http://www.google.com/logos/doodles/2018/isidro-baldenegro-lopezs-52nd-birthday-4994632076230656.3-l.png

180 години от рождението на сър Уилям Хенри Пъркин

180 години от рождението на сър Уилям Хенри Пъркин
180 години от рождението на сър Уилям Хенри Пъркин

Името на doodle: 180 години от рождението на сър Уилям Хенри Пъркин
Този doodle е показано: 12.03.2018
Това е глобален doodle. Той бе показан за всички страни
Връзка към изображение doodle: http://www.google.com/logos/doodles/2018/sir-william-henry-perkins-180th-birthday-5924016089989120-l.png