Честване на Ърл Скръгс

Честване на Ърл Скръгс
Честване на Ърл Скръгс

Името на doodle: Честване на Ърл Скръгс
Този doodle е показано: 11.01.2019
Страни, в които doodle е показано: United States
Връзка към изображение doodle: http://www.google.com/logos/doodles/2019/celebrating-earl-scruggs-5680695065182208.3-law.gif

P. Ramlee’s 88th Birthday

P. Ramlee’s 88th Birthday
P. Ramlee’s 88th Birthday

Името на doodle: P. Ramlee’s 88th Birthday
Този doodle е показано: 22.03.2017
Страни, в които doodle е показано: Malaysia
Връзка към изображение doodle: http://www.google.com/logos/doodles/2017/p-ramlees-88th-birthday-5664804967546880.2-hp.jpg

69 години от рождението на Пако де Лусия

69 години от рождението на Пако де Лусия
69 години от рождението на Пако де Лусия

Името на doodle: 69 години от рождението на Пако де Лусия
Този doodle е показано: 21.12.2016
Страни, в които doodle е показано: Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominican Republic, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru, Puerto Rico, Spain, Uruguay, Venezuela
Връзка към изображение doodle: http://www.google.com/logos/doodles/2016/paco-de-lucias-69th-birthday-5696789333147648-hp.gif

100 години от създаването на песента „Pelo Telefone“

100 години от създаването на песента „Pelo Telefone“
100 години от създаването на песента „Pelo Telefone“

Името на doodle: 100 години от създаването на песента „Pelo Telefone“
Този doodle е показано: 27.11.2016
Страни, в които doodle е показано: Brazil
Връзка към изображение doodle: http://www.google.com/logos/doodles/2016/100th-anniversary-of-pelo-telefone-6299225399754752-hp.gif

108 години от рождението на Денг Соетина

108 години от рождението на Денг Соетина
108 години от рождението на Денг Соетина

Името на doodle: 108 години от рождението на Денг Соетина
Този doodle е показано: 13.05.2016
Страни, в които doodle е показано: Indonesia
Връзка към изображение doodle: http://www.google.com/logos/doodles/2016/daeng-soetignas-108th-birthday-5181933908656128-hp.jpg

Рави Шанкар

96 години от рождението Пандит Рави Шанкар
Рави Шанкар

Името на doodle: 96 години от рождението Пандит Рави Шанкар
Този doodle е показано: 07.04.2016
Страни, в които doodle е показано: Bulgaria, Greece, India, Indonesia, Ireland, Israel, Japan, Kazakhstan, Lithuania, Serbia, Singapore, Sweden, United Kingdom, United States
Ключова дума за този doodle: Рави Шанкар
Връзка към изображение doodle: http://www.google.com/logos/doodles/2016/pandit-ravi-shankars-96th-birthday-6265541272535040-hp.jpg

90 години от рождението на Шошана Дамари

90 години от рождението на Шошана Дамари
90 години от рождението на Шошана Дамари

Името на doodle: 90 години от рождението на Шошана Дамари
Този doodle е показано: 31.03.2013
Страни, в които doodle е показано: Israel
Връзка към изображение doodle: http://www.google.com/logos/2013/soshana_damaris_90th_birthday_-1113005-hp.jpg

123 години от рождението на Еверт Тоб

123 години от рождението на Еверт Тоб
123 години от рождението на Еверт Тоб

Името на doodle: 123 години от рождението на Еверт Тоб
Този doodle е показано: 12.03.2013
Страни, в които doodle е показано: Sweden
Връзка към изображение doodle: http://www.google.com/logos/2013/evert_taubes_123rd_birthday-1107007.2-hp.jpg

104 години от рождението на Атауалпа Юпанки

104 години от рождението на Атауалпа Юпанки
104 години от рождението на Атауалпа Юпанки

Името на doodle: 104 години от рождението на Атауалпа Юпанки
Този doodle е показано: 31.01.2012
Страни, в които doodle е показано: Argentina
Връзка към изображение doodle: http://www.google.com/logos/2012/yupanqui12-hp.jpg

200 години от рождението на Ференц Лист

200 години от рождението на Ференц Лист
200 години от рождението на Ференц Лист

Името на doodle: 200 години от рождението на Ференц Лист
Този doodle е показано: 22.10.2011
Страни, в които doodle е показано: Austria, Belgium, France, Germany, Hungary, Luxembourg, Namibia, Romania, Switzerland, li
Връзка към изображение doodle: http://www.google.com/logos/2011/liszt11-hp.jpg