Ден на свети Патрик 2000 г.

Ден на свети Патрик 2000 г.
Ден на свети Патрик 2000 г.

Името на doodle: Ден на свети Патрик 2000 г.
Този doodle е показано: 17.03.2000
Страни, в които doodle е показано: United States
Връзка към изображение doodle: http://www.google.com/logos/2000/stpattys.gif

Ден на влюбените 2000 г.

Ден на влюбените 2000 г.
Ден на влюбените 2000 г.

Името на doodle: Ден на влюбените 2000 г.
Този doodle е показано: 14.02.2000
Това е глобален doodle. Той бе показан за всички страни
Връзка към изображение doodle: http://www.google.com/logos/2000/valentine.gif

Ден на мармота 2000 г.

Ден на мармота 2000 г.
Ден на мармота 2000 г.

Името на doodle: Ден на мармота 2000 г.
Този doodle е показано: 02.02.2000
Страни, в които doodle е показано: United States
Връзка към изображение doodle: http://www.google.com/logos/2000/groundhog.gif

Честита Нова година 2000 г.

Честита Нова година 2000 г.
Честита Нова година 2000 г.

Името на doodle: Честита Нова година 2000 г.
Този doodle е показано: 01.01.2000
Това е глобален doodle. Той бе показан за всички страни
Връзка към изображение doodle: http://www.google.com/logos/2000/logo_newyear.gif

Весели празници от Google 1999 г.

Весели празници от Google 1999 г.
Весели празници от Google 1999 г.

Името на doodle: Весели празници от Google 1999 г.
Този doodle е показано: 25.12.1999
Това е глобален doodle. Той бе показан за всички страни
Връзка към изображение doodle: http://www.google.com/logos/1999/snowmanC.gif

Първо търсене „Чичо Сам“

Първо търсене „Чичо Сам“
Първо търсене „Чичо Сам“

Името на doodle: Първо търсене „Чичо Сам“
Този doodle е показано: 30.11.1999
Страни, в които doodle е показано: United States
Връзка към изображение doodle: http://www.google.com/logos/1999/unclesam2.gif

Второ търсене „Чичо Сам“

Второ търсене „Чичо Сам“
Второ търсене „Чичо Сам“

Името на doodle: Второ търсене „Чичо Сам“
Този doodle е показано: 30.11.1999
Страни, в които doodle е показано: United States
Връзка към изображение doodle: http://www.google.com/logos/1999/unclesam.gif

Ден на благодарността 1999 г.

Ден на благодарността 1999 г.
Ден на благодарността 1999 г.

Името на doodle: Ден на благодарността 1999 г.
Този doodle е показано: 23.11.1999
Страни, в които doodle е показано: United States
Връзка към изображение doodle: http://www.google.com/logos/1999/turkey_home2.gif

Ден на благодарността 1998 г.

Ден на благодарността 1998 г.
Ден на благодарността 1998 г.

Името на doodle: Ден на благодарността 1998 г.
Този doodle е показано: 26.11.1998
Страни, в които doodle е показано: United States
Връзка към изображение doodle: http://www.google.com/logos/1998/turkeylogo.jpg